Vojenský veterán Bratislava
Utlmenie činnosti o. z. Vojenský veterán Bratislava

Vážení vojenskí veteráni, členovia nášho občianskeho združenia, priatelia.

Všetci prežívame nepríjemnú dobu spojenú s nákazlivým ochorením COVID-19 (koronavírus). Vláda SR pristúpila k opatreniam, ktoré vzhľadom k nášmu veku všetci dodržujeme. Neostáva nám nič iné.
Aj Rada o. z. Vojenský veterán Bratislava prijala opatrenia a utlmila svoju činnosť na neurčitú dobu.
Odložili sme pripravené 7. valné zhromaždenia nášho združenia, zrušili sme účasť na všetkých akciách okrúhlych výročí, ktoré sa týkajú oslobodenia Bratislavy a ukončenia 2. svetovej vojny.
Zrušili sme aj našu akciu 3. ročník pochodu Slavín – Malý Slavín.
Nestrácame však nádej a chuť do práce a plánované akcie na leto a jeseň budeme realizovať už v kľudnejšom prostredí za vašej účasti.
Rada združenia, vám všetkým a vaším najbližším praje hlavne veľa zdravia, odolnosti a pohody v rodine a najbližšom okolí.

Držme si navzájom palce.

 

Rada združenia.

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom