Vojenský veterán Bratislava kapitána Jána Francisciho
INFORMÁCIA PRE ČLENOV o.z. VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA Kpt. Jána Francisciho
INFORMÁCIA PRE ČLENOV o.z. VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA Kpt. Jána Francisciho

Vážení členovia.

Uplynul už rok od postupného zastavovania činnosti a aktivít nášho o.z. Z uvedeného dôvodu sa nevykonalo ani 7. VZ o.z. VVB. V programe 7. VZ sme si chceli pripomenúť 5. výročie založenia nášho o.z.

Od nášho priateľského Klubu dôstojníkov Viedeň sme prebrali formu pripomínania si okrúhlych výročí založenia nášho o.z. udeľovaním medailí. Máme spracovanú a radou schválenú smernicu pre oceňovanie našich členov. V súlade s touto smernicou sa udeľuje pamätná medaila za 5 rokov členstva a neskoršie aj za 10 rokov. Pri návšteve našej partnerskej organizácie sme boli svedkami toho , že sa udeľovala medaila za 40 rokov členstva. Naša organizácia je mladá, oproti tej vo Viedni, ktorá existuje už viac než 100 rokov. Vzhľadom k vyhláseniu núdzového stavu a prijatým opatreniam rada o.z. zatiaľ neplánuje žiadny spôsob odovzdávania uvedených medailí. Medaile sú momentálne uložené na posádkovom klube, kde je vstup zakázaný. Rada o.z. verí, že odmenení členovia  chápu uvedenú situáciu a po ukončení opatrení VZ riadne prebehne a uvedený bod bude splnený. Všetci ocenení boli o tomto stave informovaní. Takže musíme počkať až sa pandemická situácia zlepší a umožní nám znovu stretávať sa. Ako zaujímavosť som vložil fotku s medailami, ktoré udeľuje spolok dôstojníkov vo Viedni  svojim členom za dlhodobé členstvo.

Výroba medailí bola financovaná z väčšej časti z dotácií, ktoré naše o.z. obdržalo a čiastočne aj z členských príspevkov členov. Rada o.z. verí, že odmenení členovia nemajú podlžnosti v pravidelnom platení členských príspevkov.

Členovia Rady o.z. prajú všetkým členom o.z. a ich rodinám, hlavne veľa zdravia a pohody.

Autor: Rada o.z.

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom