Vojenský veterán Bratislava
ČASOD ocenil ordinára Ordinariatu Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky.

 

IMG_2449.jpg
IMG_2464.jpg
IMG_2467.jpg
IMG_2450.jpg
IMG_2443.jpg
IMG_2456.jpg
IMG_2454.jpg
IMG_2466.jpg
IMG_2460.jpg
IMG_2471.jpg

Vážení priatelia.

 

Dovoľte mi, aby som sa s Vami podelil o veľmi milý, krásny a nezabudnuteľný zážitok. Zážitok z milo pripravenej slávnostnej omše, ktorá sa uskutočnila v chráme svätého Šebastiána, ktorý je chrámom Ordinariátu Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky.

Slávnostná omša sa konala dňa 1.3.2022. Práve tento dátum je spojený so vznikom Ordinariátu Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Dňa 20. januára 2003 svätý otec, pápež Ján PAVOL II vymenoval pána biskupa Mons. Františka RÁBEKA za prvého Ordinára Ordinariatu Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Biskup Mons. František RÁBEK dňa 1.3.2003 prevzal túto významnú cirkevnú funkciu a k tomuto dátumu sa stal Ordinárom Ordinariátu Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky.

Práve tomuto významnému, 19.výročiu od začatia pôsobenia tejto významnej inštitúcie v Ozbrojených silách a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky bola venovaná táto slávnostná omša. Omša mala veľmi silný priebeh. Príchod veľkého počtu kňazov dával predtuchu, že  zo strany Ordinariátu je tejto udalosti venovaná pozornosť. V kázni pán biskup Mons. František RÁBEK pripomenul kolektívnosť  a silu súdržnosti pri vykonávaní duchovnej činnosti v rámci Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov. Pripomenul aj súčasnú situáciu a odsúdil spôsob riešenia konfliktu na Ukrajine. V priebehu slávnostnej omše boli udelené pri tomto významnom výročí existencie Ordinariátu vysoké vyznamenania Ordinára Ordinariátu Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov.

ČASOD chcela prispieť k tomuto slávnostnému rámcu svätej omše. Po predbežnom rokovaní a súhlasnom stanovisku predstaviteľov Ordinariátu sme sa rozhodli, že pri tejto príležitosti udelíme pánovi biskupovi Mons. Františkovi RÁBEKOVI vyznamenanie „Kríž rytiera delostrelectva“. Toto vyznamenanie sme sa rozhodli pánovi biskupovi udeliť okrem spomínaného výročia aj pri príležitosti jeho významných životných jubileí. Jednak jubilea, ktoré si len nedávno pripomenul, a to jeho 30. výročie od vysviacky za biskupa, 13.7.2021, ale aj toho, ktoré si pripomenie. V blízkej dobe to bude 50 rokov čo bol pán biskup vysvätený za kňaza,  17.6.2022. Pri týchto významných životných jubileách pána biskupa Mons. Františka RÁBEKA, za to, že významnou mierou prispel k uskutočňovaniu a rozvoju duchovnej služby pre katolíckych veriacich v Ozbrojených silách a Ozbrojených zboroch Slovenskej republiky i za to, že uskutočňuje duchovnú prípravu a podporu delostreleckým odbornostiam a útvarom mu Prezídium ČASOD udelilo vyznamenanie „Kríž rytiera delostrelectva“.

Tento náš počin bol prijatý s veľkou dávkou pochopenia a prispel k tomu, že záver svätej omše bol vo veľmi priateľskom, úprimnom a slávnostnom duchu.

Chcel by som aj v tomto príspevku poďakovať pánovi biskupovi Mons. Františkovi RÁBEKOVI za milé prijatie našej delegácie a dovolím si popriať mu do realizácie jeho poslania veľa zdravia, sily, aby sa mu podarili splniť jeho zámery v duchovnej oblasti na prospech Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky.

 

 

 

Prezident Českej a Slovenskej obce delostreleckej

plukovník v. v. Ing. Jozef KAVECKÝ

Foto: plk. v.v. Ing. Juraj Kayser

Text: plk. v.v. Ing. Jozef Kavecký

 

 

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom