Vojenský veterán Bratislava
72.zasadnutie rady VVB
IMG_3870-1-scaled.jpg
IMG_3877-3-scaled.jpg
IMG_3875-1-scaled.jpg
IMG_3874-1-scaled.jpg
IMG_3873-1-scaled.jpg

Dňa 17.4.2023 sa uskutočnilo 72. zasadnutie Rady Vojenského veterána Bratislava. Zasadnutia sa zúčastnili: plk. v. v. Ladislav Balla, mjr. v. v. Ing. Daniela Hamarová, plk. v. v. Ing. Juraj Kayser, plk. v. v. Ing. Štefan Dorociak, plk. v. v...

more
Článok z Hospodárskych novín

Vážení priatelia,   dostali sa mi na stôl niekoľko Vašich dotazov ohľadne možného ohrozenia Vašich výsluhových dôchodkov. Na usmernenie Vašich úvah a upokojenie situácie Vám posielam aktuálny článok z Hospodárskych novín. Z neho vyberáme:   ​V...

more
Veľkonočné želanie
easter-well-easter-easter-eggs-easter-tradition-preview.jpg

Prajeme všetkým našim členom a sympatizantom ako aj ich rodinným príslušníkom radostné prežitie Veľkonočných sviatkov. Nech je Váš príbytok plný pokoja a stôl hýri hojnosťou ako aj srdcia blízkych sú naplnené láskou a porozumením. Rada VVB

more
Pietna spomienka
image000000001-1.jpg
IMG_20230314_161316-1-scaled.jpg
IMG_20230314_161002-1-scaled.jpg
IMG_20230314_161147-1-scaled.jpg
IMG_20230314_161044-1-1-scaled.jpg

Dňa 14.3.2023 sa príslušníci 2. jazdeckého pluku „Sibírsky“ (2. jpS) zúčastnili každoročnej pietnej spomienky pri hrobe poručíka Františka Štefeka, bývalého príslušníka 2. jpS, od úmrtia ktorého uplynulo 85. rokov. Spomienkovú...

more
71. zasadnutie rady VVB
20230313_153201-1-scaled.jpg
20230313_160125-1-scaled.jpg
20230313_153158-1-scaled.jpg
20230313_160112-1-scaled.jpg

Dňa 13.3.2023 sa uskutočnilo 71. zasadnutie Rady Vojenského veterána Bratislava. Zasadnutia sa zúčastnili: plk. v. v. Ladislav Balla, mjr. v. v. Ing. Daniela Hamarová, plk. v. v. Ján Černák, CSc., plk. v. v. PaedDr. Leonard Pavlík, PhD., pplk. v...

more
70. zasadnutie rady VVB
IMG-20230213-WA0003.jpg
IMG-20230213-WA0000.jpg
IMG-20230213-WA0006.jpg
IMG-20230213-WA0005.jpg
IMG-20230213-WA0004.jpg

Zasadnutie Rady otvoril predseda plk. v. v. Ing. Ladislav Balla, ktorý privítal prítomných členov a zároveň predniesol program rokovania Rady. Druhým bodom programu bolo prerokovanie prihlášok nových členov. Nakoľko sa nepodarilo získať žiadneho...

more
Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom