Vojenský veterán Bratislava
15. január Deň delostrelectva
160624.jpg
49715059_2107929192850537_1800171890703073280_n_32c139349e.jpg
RM_MODULAR.jpg
2_z6f7128-scaled-1-676x450-1.jpg
delostrelecky-oddiel-her1823-magnetickefoto-sk.jpg

Ctení delostrelci, vážení nositelia Radu rytierov delostrelectva, rytieri delostrelectva, odborníci delostreleckého remesla, členovia ČASOD, vážení sympatizanti s delostrelcami, milí priatelia. Dovoľte mi, vážení delostrelci, priatelia, aby som...

more
80. rokovanie rady VVB
20240108_152448.jpg
20240108_154212.jpg
20240108_163122.jpg
20240108_154254-1.jpg
20240108_163103.jpg

Dňa 8.1.2024 sa uskutočnilo 80. rokovanie Rady Vojenského veterána Bratislava. Rokovania sa zúčastnili: plk. v. v. Ladislav Balla, plk. v. v. Ing. Juraj Kayser, plk. v. v. Ing. Ján Černák, CSc., plk. v. v. PaedDr. Leonard Pavlík, PhD., plk. v. v...

more
Spolupráca ZVOZ a APVV
IMG_20240104_094307-scaled.jpg
IMG_20240104_094338-scaled.jpg

Po založení a zaregistrovaní Zväzu vojenských občianskych združení bolo deklarované, že by sme chceli viesť rokovania s Asociáciou policajtov vo výslužbe (APVV) a prípadne aj s Úniou výsluhových dôchodcov (UVD). Preto sa dňa 4.1.2024 uskutočnilo...

more
Pasovanie delostrelcov
Barbora_009-scaled.jpg
Barbora_047-scaled.jpg
Barbora_088-scaled.jpg
Barbora_076-scaled.jpg
Barbora_110-scaled.jpg

Vážení delostrelci, ctení rytieri delostrelectva, milí priatelia. Na začiatok Vás všetkých srdečne pozdravujem. Prajem všetko dobré v tomto predvianočnom období a aby sa nám podarilo pripraviť pre nás, naše rodiny, našich blízkych príjemnú...

more
Predvianočné posedenie
IMG_8033.jpg
IMG_7915.jpg
IMG_7914.jpg
IMG_7924.jpg
IMG_7906.jpg

Dňa 11.12.2023 sa v priestoroch Posádkového klubu Bratislava uskutočnilo Predvianočné posedenie členov Vojenského veterána Bratislava, ktoré bolo zároveň spojené so 79. zasadnutím Rady VVB, ktoré bolo verejné. S prejavom vystúpil predseda Rady...

more
Sviatok delostrelcov
IMG_0817-scaled.jpg
IMG_0807-scaled.jpg
IMG_0776-scaled.jpg
IMG_0781-scaled.jpg
IMG_0797-scaled.jpg

Vážení delostrelci, ctení rytieri delostrelectva, milí priatelia. Ako každý rok, tak aj tento si pripomenieme 4.12.2023 ako deň sv. Barbory patrónky delostrelcov. Chcel by som Vás všetkých pri tejto príležitosti srdečne pozdraviť a popriať Vám...

more
Spomienkové stretnutie
20231121_104551.jpg
20231121_104516.jpg
20231121_105151.jpg
20231121_105219.jpg
20231121_105206.jpg

Dňa, 21.11.2023 o 11,00 hod sa pri pamätnej tabuli na budove Úradu vlády SR, na Námestí slobody 1, uskutočnilo spomienkové stretnutie, pri príležitosti 174. výročia rozpustenia Hurbanovských ozbrojených dobrovoľníckych zborov, zo dňa 21.11.1849...

more
78.zasadnutie Rady VVB
20231106_154820.jpg
20231106_154804.jpg
20231106_154836.jpg
20231106_152515.jpg
image001.jpg

Dňa 6.11.2023 sa uskutočnilo 78. zasadnutie Rady Vojenského veterána Bratislava. Zasadnutia sa zúčastnili: plk. v. v. Ladislav Balla, mjr. v. v. Ing. Daniela Hamarová, plk. v. v. Ing. Juraj Kayser, plk. v. v. Ing. Ján Černák, CSc., plk. v. v...

more
Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom