Vojenský veterán Bratislava
7.VALNÉ ZHROMAŽDENIE o.z. VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA kpt. JÁNA FRANCISCIHO
stiahnut-26.jpg
stiahnut-1-1.jpg
IMG_96821.jpg
IMG_96801.jpg
IMG_96751.jpg
stiahnut-5.jpg
IMG_97561.jpg
IMG_97531.jpg
IMG_97521.jpg
IMG_97461.jpg
IMG_97431.jpg
IMG_97391.jpg
stiahnut-29-1.jpg
stiahnut-28.jpg

Dňa 9.9. 2021 o 15.00 hod sa uskutočnilo valné zhromaždenie o.z. VVB. VZ prebiehalo podľa navrhnutého a schváleného programu v príjemnom prostredí zasadačky moderných priestorov firmy Diamonds International Corporation na Krasovského 13, Bratislava Petržalka.

IMG_96861.jpg
IMG_96881.jpg
IMG_96901.jpg
IMG_96911.jpg
IMG_96931.jpg
IMG_96561.jpg
IMG_96691.jpg
stiahnut-2.jpg
stiahnut-3.jpg
stiahnut-4-1.jpg
stiahnut-7.jpg
stiahnut-8.jpg
stiahnut-9.jpg
stiahnut-10.jpg
stiahnut-11.jpg
stiahnut-12.jpg

V úvode privítal účastníkov zhromaždenia predstaviteľ spoločnosti Mgr. Peter Marček, ktorému aj touto cestou ďakujeme za umožnenie konania valného zhromaždenia v ich priestoroch a následne otvoril rokovanie predseda o.z. VVB plk. v.v. Ing. Ladislav Balla. Potom už zhromaždenie prebiehalo podľa schváleného programu.

Predseda o.z. VVB v správe o činnosti od posledného valného zhromaždenia zhodnotil činnosť, kde sa zameral na tieto oblasti:

 -Ciele a smerovanie OZ VVB

 -Naplnenie plánu činnosti

 -Organizačná činnosť

 -Spolupráca s inými OZ

 -Plán činnosti na 2021

stiahnut-13.jpg
stiahnut-16.jpg
stiahnut-14.jpg
stiahnut-17.jpg
stiahnut-18.jpg
stiahnut-19.jpg
stiahnut-23.jpg
stiahnut-24.jpg
stiahnut-25.jpg
stiahnut-22.jpg
stiahnut-21.jpg
stiahnut-20.jpg
stiahnut-29.jpg
stiahnut-27.jpg
stiahnut-30.jpg
stiahnut-33.jpg
stiahnut-34.jpg
stiahnut-32.jpg
stiahnut-31.jpg

 

Napriek tomu , že činnosť o.z. VVB bola značne ovplyvnená pandemickou situáciou, tak vytýčené ciele a úlohy boli splnené vo všetkých oblastiach. O.z. VVB sa úspešne rozvíja vo všetkých smeroch a sme aktívnou, akceptovanou organizáciou.

V ďalšom boli prednesené správy  hospodárení a správa revízora , ktoré boli prijaté bez pripomienok. Potom nasledovali voľby členov rady a predsedu. Za predsedu bol zvolený jednohlasne plk.v.v. Ing. Ladislav Balla na ďaľšie obdobie.

Nasledovalo udelenie ocenení, kde najprv prezident ČASODu plk. v.v. Ing.Jozef Kavecký udelil plk. v.v. Ing. Jozefovi Halapínovi „Rád rytiera delostrelectva“ za jeho zásluhy pri rozvoji delostrelectva.

Potom nasledovalo jubilejné ocenenie členov o.z. VVB. Jubilejná medaila bola udelená 61 členom o.z. VVB a osobne ich prevzalo 32 členov. O ostatných, ktorí z rôznych dôvodov nemohli prevziať ocenenie, rozhodne rada na októbrovom zasadnutí , že akým spôsobom bude im medaila odovzdaná.

7.VZ prebehlo v príjemnej atmosfére a pohode, o čom svedčia aj priložené fotografie.. Sme radi, že sme sa napriek súčasnej situácii stretli v takom veľkom počte.

Na záver Mgr. Marček oznámil, že členovia o.z. VVB majú 10 percentnú zľavu pri možnom nákupe produktov podniku.

Rada o.z. VVB praje všetkým členom a ich rodinným príslušníkom veľa zdravia a pohody.

Text: plk.v.v. Ing. Ladislav Balla

Foto: plk.v.v. Ing. Ivan Kvačkaj

2 Comments
 • by Milan Sobek Posted 11. septembra 2021 11:48

  Chcem vyzdvihnúť vysoko profesionálny prístup predsedu a Rady o. z. VVB pri príprave a vykonaní 7. Valného zhromaždenia.
  Bola to po COVID opatreniach konečne veľmi príjemné a priateľské stretnutie.
  Prajem znovuzvolenému predsedovi plk. Ing. v. v. L. Ballovi a členom Rady VVB úspešne úspešne napĺňanie cieľov vo všetkých oblastiach.
  Milan Sobek

 • by Juraj Kayser Posted 14. septembra 2021 22:37

  Chcem sa pripojiť k plk.v.v. Ing.. Sobekovi. Potešilo ma, že sme sa stretli v takom počte a zdraví adekvátne každý svojmu veku. Po dlhom čase vydarená spoločná akcia v moderných priestoroch a kultúrnom prostredí.
  Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili na príprave nášho 7. valného zhromaždenia a verím, že sa ešte vo väčšom počte stretneme na 8. valnom zhromaždení nášho o.z.
  Gratulujem všetkým prítomným oceneným, zvoleným členom Rady a opätovne zvolenému predsedovi o.z. plk. v.v. Ing. Ladislavovi Ballovi.
  Prajem všetkým členom hlavne veľa zdravia a pohody.

Comments are closed.

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom