Vojenský veterán Bratislava
63. zasadnutie Rady VVB
Foto-4-scaled.jpg
foto-3-scaled.jpg
Foto-2-scaled.jpg
Foto-1-scaled.jpg
  1. zasadanie Rady o.z. Vojenský veterán Bratislava

Podľa plánu na rok 2022 sa dňa 13. júna 2022 konalo 63. zasadanie Rady VVB na Posádkovom klube Bratislava.

Zasadanie Rady  viedol podpredseda plk. v.v. Ing. Juraj Kayser.

Za menšej, ale uznášania schopnej účasti rokovanie prebiehalo podľa plánu. 

Rada prerokovala tieto body programu:

  • podpredseda Rady VVB sa ešte vrátil k vyhodnoteniu účasti na pochode Slavín – Malý Slavín dňa 21.5.2022. Napriek tomu, že o akcii boli informovaní všetci členovia VVB kladenia kytice na Slavíne sa zúčastnili iba 4 členovia VVB a na turistickom pochode a uloženia kytice na Malom Slavíne iba 3 členovia VVB. Rada VVB verí, že na pochode v roku 2023 sa zúčastní väčší počet členov VVB aj zo spriatelených združení,
  • členovia Rady VVB boli informovaní o hackerskom útoku na našu webovú stránku. Nedostatky sa postupne odstraňujú,
  • podpredseda R VVB prečítal ďakovný list riaditeľa sekcie ľudských zdrojov Ministerstva obrany SR Martina Jakála za aktivity VVB v oblasti reprazentácie MO SR a OS SR.

 

Stanovila úlohy na ďalšie obdobie:

  • pokračovať v aktualizácii vnútro – organizačných dokumentov a návrh predložiť na nasledujúce zasadanie,
  • naďalej sa aktívne zapájať do diskusie na facebooku,
  • organizačné zabezpečenie účasti členov VVB na oslavách narodenín gen. M.R. Štefánika na Košariskách.

Nasledujúce rokovanie Rady VVB bude – 8.8.2022

Text : plk. v.v. Ing.Juraj Kayser

Foto: pplk. v.v. Ing. Emil Bošanský

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom