Vojenský veterán Bratislava
58. zasadnutie VVB
IMG_20220110_153054-1.jpg
IMG_20220110_152647-1.jpg
IMG_20220110_153920-1.jpg
IMG_20220110_154945-1.jpg
IMG_20220110_155038-1.jpg
IMG_20220110_155042-1.jpg

Po krátkej prestávke, zavinenej pandemickými opatreniami, zasadala Rada VVB dňa 10.1.2022 v plánovanom termíne na posádkovom klube.
Rokovanie otvoril predseda Rady VVB plk. Ing. Ladislav Balla a hneď na úvod požiadal prítomných členov o povstanie a uctenie pamiatky nášho zosnulého kamaráta Štefana Chňapeka minutou ticha.
Štefan česť Tvojej pamiatke a nech Ti je zem ľahká.
V ďalšom sa vyhodnotilo splnenie úloh od posledného zasadnutia.
Prebehlo vyúčtovanie dotácie od VUC elektronickou formou a sú vytvorené podmienky k tomu , aby sme aj v tomto roku mohli obdobným spôsobom čerpať dotácie na zabezpečenie niektorých projektov.
Vzhľadom k pandemickým opatreniam väčšina plánovaných aktivít v mesiaci december bola zrušená.
V ďalšom boli nanovo rozdelené pracovné náplne jednotlivých členov rady , tak aby sa jednotlivé úlohy plnili efektívne. Materiály , ktoré obhospodaroval náš zosnulý kamarát Štefan budú rozdelené na februárovom zasadnutí.
Na zasadnutí bol prítomný ako pozvaný hosť pplk. v.v. František Buda , ktorého by sme chceli na najbližšom valnom zhromaždení navrhnúť za člena rady. Mal by na starosti administrátorské práce na webe , kde plánujeme zriadiť aj facebookovú stránku.
Podpredsedovi Rady VVB plk. Ing. Jurajovi Kayserovi bola zadaná úloha aktualizovať naše všetky vnútorné dokumenty, kde je takáto potreba.
Bol doložený aj stav nášho účtu a aj v tejto súvislosti by sme chceli upozorniť našich členov o možnosti zaplatiť elektronicky členský príspevok na rok 2022.
Informácia: číslo účtu sa nachádza v sekcii “ O NÁS“ na spodku. Dôležité je uviesť aj meno a účel platby – členské 2022, lebo sme v minulosti mali platby bez mena a potom sme nevedeli identifikovať platiteľa. V uvedenej sekcii sú všetky údaje a postupy na zaplatenie členského.

Text a foto :plk. v.v. Ing. Ladislav Balla

1 Comment
  • by Kvačkaj ivan Posted 12. januára 2022 22:50

    Prečítajte si informačný článok a opravte si chyby. Žiaľ… Okrem autora info článku treba uviesť aj autora fotografií.
    Ešte ra, priateľ mjr. v. v. Štefan CHŇAPEK, ĎAKUJEM TI ZA TIE ROKY, ČO SME SPOLUPRACOVALI… BOL SI A BUDEŠ FAJN KOLEGA, I KEĎ UŽ LEN V SPOMIEN-
    KACH.

Comments are closed.

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom