Vojenský veterán Bratislava
62. zasadanie Rady o.z. Vojenský veterán Bratislava
IMG_2851-scaled.jpg
IMG_2852-scaled.jpg
IMG_2848-scaled.jpg
IMG_2849-scaled.jpg

62.zasadanie Rady o.z. Vojenský veterán Bratislava

Podľa Plánu na rok 2022 sa dňa 9. mája 2022  na Posádkovom klube Bratislava konalo 62. rokovanie  Rady VVB.

Rokovanie viedol predseda združenia plk. v.v. Ing. Ladislav BALLA  podľa schváleného programu.

Rada prerokovala tieto body programu.

  • predseda združenia informoval Radu o schválení dotácie MÚ Malacky,
  • v.v. Ing. Emil Bošanský informoval Radu o účasti na spomienkových akciách pri príležitosti 103. výročia tragického úmrtia gen. M.R. Štefánika v Košariskách, Priepastnom a v Ivánke pri Bratislave. Predseda poďakoval za účasť našich členov na uvedených akciách,
  • predseda združenia informoval Radu o návšteve a účasti na Valnom zhromaždení Klubu dôstojníkov vo Viedni. VZ sa zúčastnili plk. v.v. Ing. Ladislav BALLA, plk. v.v. Ing. Juraj KAYSER a ppráp. v.v. JUDr. Marián ĎURINA, ktorý bol ocenený zlatým krížom občianskeho združenia „Schwarzes Kreuz „ (Čierny kríž), ktoré sa zaoberá vojnovými cintorínmi z 1. a 2.svetovej vojny.
  • Rada vyhodnotila účasť na spomienkových akciách pri príležitosti 77. výročia víťazstva nad fašizmom dňa 8. a 9. mája 2022 na Slavíne. Predseda poďakoval za účasť na uvedených akciách.

Rada VVB stanovila úlohy na ďalšie obdobie:

  • naďalej sa aktívne zapájať do diskusie na facebooku,
  • pokračovať v získavaní nových členov nášho združenia.

Nasledujúce rokovanie Rady VVB bude dňa 13.6.2022 o 15,30 hod na Posádkovom klube Bratislava. Pre neprítomnosť predsedu rokovanie povedie podpredseda združenia plk. v.v. Ing. Juraj Kayser

Text a foto: plk.v.v. Ing. Juraj Kayser

 

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom