Vojenský veterán Bratislava
15. január Deň raketového vojska a delostrelectva

15. január Deň raketového vojska a delostrelectva
Ctení delostrelci, rytieri delostrelectva, odborníci delostreleckého remesla, členovia ČASOD, vážení sympatizanti s delostrelcami, milí priatelia.
Tak ako každý rok, tak aj tento rok 15. január patrí ku dňu, kedy si pripomíname Deň raketového vojska a delostrelectva. Dovoľte mi, aby som Vás v mene prezídia ČASOD srdečne pozdravil v deň nášho sviatku, významného dňa pre delostrelcov. 15. január slávime od roku 1949 ako Deň delostrelectva, neskôr Deň raketového vojska a delostrelectva. Chcem Vám všetkým popriať pri tejto pre nás delostrelcov významnej príležitosti, ale aj do nového roku 2022 veľa zdravia, spokojnosti, osobnej pohody, veľa úspechov v profesijnom živote a nám, ktorí trávime už zaslúžený dôchodok ešte veľa krásnych dní v kruhu svojich najbližších.

Je pre nás potešiteľné, že v súčasnej dobe môžeme sledovať záujem zo strany velenia OS SR, N GŠ OS SR o kvalitatívne zlepšenie v oblasti delostreleckej techniky. Výsledkom toho je, že delostrelecké útvary OS SR sú vyzbrojené najmodernejšou delostreleckou technikou akou 155 mm ShKH Zuzana 2 bezo sporu je. Je potrebné spomenúť, že súčasný delostrelci dosahujú vynikajúce výsledky v odbornej príprave. Tohto dôkazom sú vynikajúce hodnotenia našich delostrelcov v zahraničných misiách.

Neprišlo to samo. Niekoľko generácií delostrelcov dosahovalo v minulosti výborné výsledky a patrili medzi najlepšie druhy vojska. 15. január ako Deň delostrelectva nebol vyhlásený náhodou. Zaslúžili sa o to delostrelci v priebehu 2. svetovej vojny. Boli to delostrelci 1. československého armádneho zboru, ktorý v zostave 38. armády generála Moskalenka zabezpečili podmienky pre prielom nemeckej obrany. Stalo sa tak 15. januára 1945 pri poľskom mestečku Jaslo. V širšom ponímaní, bitka o Jaslo bola súčasťou Visliansko-odrianskej operácie, ktorá bola vedená sovietskymi vojskami na pravom krídle východného frontu a mala za cieľ dosiahnu západný breh rieky Odry, čím pripraviť podmienky pre hlavný cieľ, útok na Berlín. Práve 15. januára 1945 v skorých ranných hodinách začala významná ofenzíva sovietskych vojsk na vybudované obranné postavenia nacistických vojsk. Prielomu takto vybudovanej obrany predchádzala, tak ako to bolo zaužívané, dôkladná palebná príprava, ktorej súčasťou bola delostrelecká príprava.
V stanovenom čase a podľa plánu ničenia a palebnej prípravy začal 15.1.1945 mohutný útok československého a sovietskeho delostrelectva. Delostrelecká príprava začala o 8,45 hodín a trvala 65 minút. Úsek prielomu mal šírku takmer 40 kilometrov. V tomto úseku bolo sústredených 130 – 200 delostreleckých hlavní na 1 kilometer prielomu. Presná a mohutná delostrelecká paľba v tomto úseku prielomu ničila nemecké obranné postavenia, guľometné hniezda, opevnenia a oporné body nepriateľskej obrany. Cieľom palebného ničenia bolo aj nepriateľské delostrelectvo.
Vystúpenie československých delostrelcov bolo vysoko hodnotené aj sovietskymi predstaviteľmi. Generál Moskalenko zaslal veliteľovi 1. československého armádneho zboru telegram, v ktorom vyslovil: „svoju vďaku príslušníkom zboru za vynikajúcu činnosť dňa 15. januára 1945“.
Vrchný veliteľ sovietskych ozbrojených síl, za statočnosť v boji dňa 15.1.1945 udelil 2., 4., a 5., delostreleckému pluku čestný historický názov „Jaselský“.
O toto pozitívne a vysoko uznanlivé hodnotenie sa zaslúžili naši predchodcovia delostrelci, ktorí preukázali pri týchto bojoch úžasné hrdinstvo, príkladnú bojovnosť a majstrovstvo v používaní našich delostreleckých zbraní.

Nie náhodou Náčelník generálneho štábu už niekoľko rokov vydáva ku Dňu raketového vojska a delostrelectva svoj rozkaz. Stalo sa tak aj tento rok, čo je dôkazom toho, že N GŠ OS SR si prácu delostrelcov vysoko váži. Nie je možné nespomenúť, že vo svojom rozkaze hodnotí našu slovenskú techniku od 152 mm ShKH Dana až po 155 mm ShKH Zuzana 2 vysoko pozitívne. Vysoko hodnotí prácu nášho výskumu, vývoja a túto delostreleckú techniku zaraďuje medzi najlepšiu na svete. Pozitívne pôsobí aj hodnotenie práce delostrelcov. Svojou kvalitnou prácou si delostrelci vyslúžili uznanie N GŠ OS SR za čo im patrí úprimná vďaka.

15. január ako Deň raketového vojska a delostrelectva bol vždy všetkými delostrelcami oslavovaný a s hrdosťou sme sa hlásili k odkazu slávnych bojových tradícií nášho delostrelectva. Dokázali sme vždy splniť všetky úlohy, ktoré boli pred nás kladené. Pevne veríme, že aj súčasní delostrelci Ozbrojených síl Slovenskej republiky sa aj naďalej budú hlásiť k tejto slávnej tradícii.

My, delostrelci musíme byť hrdí na to, že vedenie MO SR, velenie OS SR, NGŠ OS SR vníma delostrelectvo ako jeden z najvýznamnejších druhov vojska. V rozkaze N GŠ OS SR ku Dňu raketového vojska a delostrelectva sa cituje aj sľub delostrelca, cit.: „ Sľubujem, že ak by naše delá museli zahrmieť proti nepriateľovi, ohrozujúcemu našu vlasť a slobodu, budeme ich obsluhovať a riadiť statočne až do posledného dychu“. Toto je vlastne aj odkaz našich statočných a slávnych delostrelcov od Jasla.
Na významné vystúpenie československých a sovietskych delostrelcov nikdy nezabudneme a budeme si ho aj naďalej pripomínať a s hrdosťou sa k nemu hlásiť.

Prezident Českej a Slovenskej obce delostreleckej
plukovník v. v. Ing. Jozef KAVECKÝ
Text a foto:

vojvetsk-armadasr-6-1024x683-1.jpg
IMG_0883.jpg
vojvetsk-armadasr-33-1024x678-1.jpg
vojvetsk-armadasr-7-1024x683-1.jpg
IMG_1486.jpg

plk. v.v. Ing. Jozef Kavecký

1 Comment
  • by Ivan Kvačkaj Posted 13. januára 2022 10:18

    Chválim, že na stránke VVB je materiál k 77. výročiu bojov delostrelcov pri poľskom mestečku JASLO. Tak by to malo byť aj verejne na ďalších stránkach. Verím, že si to pripomenie aj ministerstvo obrany a OS SR.

Comments are closed.

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom