Vojenský veterán Bratislava
Opustil nás plk.v.v. Ing. Jozef Halapín
Snimka.jpg
IMG_96901.jpg
IMG_1580.jpg
P1000149.jpg
IMG_20190607_183443.jpg

Vážení priatelia, vážení delostrelci, vážení členovia Vojenského veterána Bratislava, vážení členovia Českej a Slovenskej obce delostreleckej, vážení členovia Občianskeho združenia DELOSTRELEC, vážení rytieri delostrelectva, vážení nositelia vyznamenania Rád rytierov delostrelectva.

S hlbokým zármutkom sme prijali správu o tom, že nás navždy, vo veku 81 rokov opustil náš vynikajúci spolupracovník, priateľ, kamarát, výborný človek, vojak, veliteľ, náčelník, vynikajúci delostrelecký odborník,  plukovník Ing. Jozef HALAPIN.

 

plukovník Ing. Jozef HALAPIN po ukončení štúdia na strednej škole v roku 1960 bol zaradený do prípravného ročníka pre štúdium vo Vyššom delostreleckom učilišti (VDU) MARTIN. Štúdium vo VDU MARTIN ukončil v roku 1963 a bol vyradený v hodnosti poručíka.

Po vyradení bol umiestnený k 49. delostreleckému pluku BREZNO, kde zastával do roku 1964 funkciu veliteľa prieskumnej čaty u veliteľskej batérii. V rokoch 1964 – 1967 vykonával funkciu veliteľa čaty 100 mm kanónov u 119. delostreleckého pluku.. V rokoch 1967 – 1972 vykonával funkciu veliteľa batérie 82 mm bezzáklzových kanónov delostreleckého oddielu 55. motostreleckého pluku v TREBIŠOVE.

V rokoch 1972 – 1975 úspešne absolvoval postgraduálne štúdium na Vojenskej akadémii BRNO. Po jeho absolvovaní bol zaradený k Východnému vojenskému okruhu, k 13. tankovej divízii, 3.delostreleckému pluku v SENICI.

V rokoch 1975 – 1976 vykonával funkciu náčelníka štábu 3. delostreleckého pluku v  SENICI a v rokoch 1976 – 1981 vykonával funkciu veliteľa 3. delostreleckého pluku v SENICI. Pod jeho velením dosahoval 3. delostrelecký pluk vynikajúce výsledky a patril medzi najlepšie delostrelecké pluky v rámci Československej armády.

V rokoch 1981 – 1985 vykonával funkciu náčelníka raketového vojska a delostrelectva 13. tankovej divízie TOPOĽČANY. V tomto období bol do zostavy 13. tankovej divízie začlenený oddiel vojskových rakiet. Zabezpečil v roku 1983 spolu so svojím štábom premiestnenie tohto oddielu od Západného vojenského okruhu, z HRANÍC na Morave do podriadenosti 13. tankovej divízie a oddiel bol dislokovaný v BRATISLAVE, Vajnoroch.

Plukovník Ing. Jozef HALAPIN pôsobil 22 rokov u delostreleckých jednotiek, útvaroch a zväzkov. Mal významný podiel na tom, že delostrelecké odbornosti pod jeho velením dosahovali výborné výsledky a svojou prácou sa zaslúžil o rozvoj delostrelectva Východného vojenského okruhu a Československej armády.

Po ukončení výkonu veliteľských funkcií u delostreleckých útvarov plukovník Ing. Jozef HALAPIN vykonával funkcie v pôsobnosti miestnych vojenských správ. V tejto oblasti pôsobenia vykonával významnú funkcie  náčelníka Oblastnej vojenskej správy, náčelníka mestskej vojenskej správy BRATISLAVA a na záver vojenskej kariéry funkciu Náčelníka okresnej vojenskej správy BRATISLAVA IV..

K 31.12.1999 bol prepustený zo služobného pomeru profesionálneho vojaka.

Po odchode na výsluhový dôchodok,  pôsobil na Ústrednej rade Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov ako jej tajomník. Aktívne pracoval v riadiacich štruktúrach občianskych združení Vojenský veterán BRATISLAVA a  Cech puškárov a delostrelcov.

Plukovník Ing. Jozef HALAPIN bol rytierom delostrelectva, bol vyznamenaný Radom rytierov delostrelectva. Bol vynikajúcim delostreleckým veliteľom a náčelníkom.

Česť jeho pamiatke.

Text a foto plk.v.v. Ing. Jozef Kavecký

 

2 Comments
 • by Milan Sobek Posted 27. apríla 2023 12:22

  Úprimnú sústrasť pozostalej rodine.
  Česť jeho pamiatke.
  Jožko, budeš nám chýbať.
  Plk. v. v. Ing. Milan Sobek

 • by Ivan Kvačkaj Posted 29. apríla 2023 10:02

  Úprimná sústrasť vlastnej rodine Jožka a rodine delostrelcov. Oceňujem VVB, že si uctil týmto spôsobom vynikajúceho človeka a odborníka delostrelca aj uverejnením mojich fotografií. Odpočívaj v pokoji, plukovníku … Česť Tvojej pamiatke ! ! !

Comments are closed.

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom