Vojenský veterán Bratislava
74.zasadnutie rady VVB

 

20230612_153708.jpg
20230612_153556.jpg
20230612_153605.jpg
20230612_153614.jpg
20230612_153626.jpg
20230612_153700.jpg
20230612_153542.jpg

Dňa 12.6.2023 sa uskutočnilo 74. zasadnutie Rady Vojenského veterána Bratislava.

Zasadnutia sa zúčastnili: plk. v. v. Ladislav Balla, mjr. v. v. Ing. Daniela Hamarová, plk. v. v. Ing. Juraj Kayser, plk. v. v. PaedDr. Leonard Pavlík, PhD., plk. v. v. Ing. Štefan Dorociak, plk. v. v. Ing. Ján Černák, CSc, pplk. v. v. Ing. Emil Bošanský a pplk. v. v. Ing. František Buda.

 1. Zasadnutie Rady otvoril predseda plk. v. v. Ing. Ladislav Balla, ktorý zároveň  privítal prítomných členov Rady.

  Druhým bodom programu bolo prerokovanie a schválenie prihlášok nových členov.

  Tretím bodom bolo vyhodnotenie plnenia úloh od 73. zasadnutia Rady.

  –  Predseda Rady informoval o aktivitách súvisiacich so spájaním vojenských občianskych združení, ktoré je momentálne ešte stále v procese.

  – Dňa 7.6.2023 sa členovia Vojenského veterána Bratislava pplk. v. v. Mgr. Dušan Majerčík, pplk. v. v. Ing. Emil Bošansky, Eva Bošanská, plk. v.v. Ing., Mgr. Július Kováč a mjr. v. v. RSDr. Štefan Škrabák zúčastnili slávnostného odhalenia pamätnej tabule Tomášovi a Jurajovi Tvarožkovcom na priečelí budovy Metropol. Obaja sa významnou mierou pričinili o politický a kultúrny rozvoj Slovenska.

  – Predseda Rady informoval prítomných, že boli podané žiadosti o dotáciu na činnosť VVB z rozpočtu mesta Malacky a tiež z BSK Bratislava.

  Štvrtým bodom programu bolo stanovenie úloh na najbližšie obdobie. Predseda Rady pripomenul, že v mesiaci jún a júl nás čakajú nasledovné aktivity:

  – 26.6.2023 je Ministerstvom obrany SR organizovaný veteránsky výstup na Ďumbier a na chatu M. R. Štefánika,

 2. – 21.7.2023 spomienková slávnosti pri príležitosti 143. výročia narodenia M. R. Štefánika.
 3. – Zasadnutie Rady v mesiaci júl sa z dôvodu dovolenkového obdobia neuskutoční.
 4. Piatym bodom programu bola diskusia. S príspevkom vystúpil pplk. v. v. Ing. František Buda, ktorý prítomných informoval, že ak sa má ešte v tomto roku pripraviť LEPORELO, tak je nutné predložiť nevyhnutné podklady a následne objednávku najneskôr do polovice septembra. Zároveň poznamenal, že by bolo dobré objednať plechovky piva a logom Vojenského veterána, ktoré by sa rozdali členom na pripravovanom Valnom zhromaždení, prípadne na koncoročnom posedení pri kapustnici.
 5. Predseda Rady VVB poďakoval prítomným za účasť na 74. zasadnutí Rady. Najbližšie 75. zasadnutie Rady stanovil na deň 14.8.2023 o 15,30 hod v Posádkovom dome Bratislava  a následne rokovanie ukončil.

Text: pplk.v.v. Ing. Emil Bošanský,     Foto: plk. v. v. Ing. Ján Černák, CSc.

1 Comment
 • by Ivan Kvačkaj Posted 21. júna 2023 22:44

  Výborný nápad s tým logom združenia na plechovkové pivo.

Comments are closed.

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom