Vojenský veterán Bratislava
Návšteva prezidenta Zväzu vojakov v zálohe  Bundeswehru.
IMG_20240518_134948-scaled.jpg
IMG_20240518_154813-scaled.jpg
IMG_5105-scaled.jpg
IMG_20240518_154820.jpg
IMG_5100-scaled.jpg
IMG_3505-scaled.jpg
IMG_20240519_085511-scaled.jpg
IMG_5113-scaled.jpg

Návšteva prezidenta Zväzu vojakov v zálohe  Bundeswehru.

 

Na základe pozvania predsedu o.z. Vojenský veterán Bratislava  sa dňa 18.5.2024 uskutočnila návšteva prezidenta Zväzu vojakov v zálohe plk.v.v.Prof.Dr.Patricka Sensburga  („Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr e.V.) (ďalej len Zväz). Táto organizácia má 115 000 členov je najväčšia v Nemecku a disponuje veľkým vplyvom, tak na domácej scéne ako aj v zahraničí. Z tohto pohľadu má návšteva prezidenta tejto organizácie veľký význam.

S p. prezidentom Zväzu sa stretli zástupcovia o.z. VVB.

Po dobrom obede a prechádzke historickou časťou Bratislavy sa v cukrárni uskutočnilo pracovné rokovanie, ktoré malo veľmi konštruktívny a priateľský charakter.

Programom stretnutia bolo krátke zoznámenie sa s históriou oboch organizácii, činnosťou a plánmi do budúcnosti. p. prezident Zväzu navrhol aj oblasti budúcej spolupráce oboch organizácii.

Obidvaja partneri vidia možnosti spolupráci na úseku starostlivosti o veteránov, pričom v Nemecku sa za veterána považuje každý kto vykonal službu v ozbrojených silách a bol čestne z nich prepustený. Bolo načrtnuté aj možné členstvo v organizácii „CIOR“ , ktorá funguje pri NATO ako aj možné ďalšie oblasti spolupráce. Prezident Zväzu udelil predsedovi  VVB pamätnú medailu k 60. výročiu založenia organizácie. Obaja partneri sa dohodli, že o tomto stretnutí bude prezident Zväzu informovať v nemeckých médiách a a VVB na našej webovej stránke.

 

Text a foto: plk. Ing. v.v. Juraj Kayser

1 Comment
 • by Juraj Kayser Posted 26. mája 2024 21:46

  Som rád, že som sa mohol zúčastniť stretnutia s prezidentom Zväzu vojakov v zálohe Nemeckého Bundeswehru. ( ďalej len „Zväz“ ).
  Po výbornom obede a prechádzke po historickej časti v Starom meste sme posedeli v historickej cukrárni.
  V rozhovore sme sa navzájom oboznámili s úlohami oboch organizácii. Môžeme závidieť prezidentovi Zväzu podporu štátu pre jeho činnosť. Dohodli sme sa na forme ďalšej možnej spolupráce.
  Pri rozhovore sa potvrdili obdobné problémy napr. v účasti členov na aktivitách oboch organizácií. Jednou z úloh Zväzu je aj úspešné zjednocovanie činnosti klubov jednotlivých druhov zbraní v Nemecku.
  Myslím, že táto úloha nás ešte čaká.
  Juraj Kayser

Comments are closed.

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom