Vojenský veterán Bratislava kapitána Jána Francisciho
Dovolenka EÚ

Nárok na dovolenku pri neplatnom rozviazaní pracovného pomeru V júni 2020 rozhodol Súdny dvor Európskej únie v kauze o nároku na dovolenku a o nároku na náhradu za nevyčerpanú dovolenku pri neplatnom rozviazaní pracovného pomeru. Súdny dvor EÚ...

viac
Nevalorizácia – pokračovanie

Vážení kolegovia, pokračujeme v odhaľovaní postoja (ne)kompetentných funkcionárov MO SR, vlády SR a poslancov NR SR voči skupine občanov-výsluhových dôchodcov. Tak ako už bolo objasnené v predchádzajúcom komentári, týkajúcom sa (ne) valorizácie...

viac
Nevalorizácia 2004

Vážení kolegovia, nie všetci z Vás v minulosti sledovali genézu činnosti zodpovedných (nezodpovedných) pracovníkov Ministerstva obrany SR vrátane ministra pri tvorbe a predkladaní prípadne presadzovaní zákonov riešiacich valorizáciu vyplácaných...

viac
Spomienkové stretnutie
IMG_0696-scaled.jpg
IMG_0699-scaled.jpg
IMG_0690-scaled.jpg
IMG_0691-scaled.jpg
IMG_0698-scaled.jpg

Členovia Rady o.z. Vojenský veterán kpt. Jána Francisciho Bratislava sa stretli pri pamätnej tabuli, ktorá je umiestnená na budove Úradu vlády SR. Pamätná tabuľa je spomienka na rozpustenie Zborov Hurbanovských dobrovoľníkov, ktoré sa konalo s...

viac
Rokovanie Rady VVB

Na základe prijatých opatrení ÚKŠ (vládou SR) a aj veliteľom posádky Bratislava sa 12. 10. 2020 rokovanie Rady VVB neuskutoční. Ak budú zmiernené opatrenia a bude možnosť sa stretnúť budeme informovať všetkých našich členov. Rada VVB

viac
K histórii nevalorizácie VD

Vážení kolegovia, dnešným príspevkom budem pokračovať v nastavenom zrkadle činnosti MO SR pri valorizácií výsluhových dávok v minulosti. V roku 2001 bolo zvyšovanie VD schválené len „s odretými ušami“. Zákon č.494/2001 Z.z. o zvýšení výsluhových...

viac
51. zasadanie Rady VVB
IMG_0511.jpg
IMG_0512.jpg
IMG_0514.jpg
IMG_0516.jpg
IMG_0517.jpg

Napriek prijatým opatreniam a dodržania nariadených podmienok sa dňa 14.9.2020 konalo na Posádkovom klube 51. rokovanie Rady VVB. Rokovanie prebiehalo podľa schváleného programu. Rada prijala a schválila prihlášky 3 nových členov. Vyhodnotila...

viac
Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom