Vojenský veterán Bratislava kapitána Jána Francisciho
49. ZASADANIE RADY VVB
P1000298.jpg
P1000299.jpg
P1000300.jpg
P1000301.jpg
P1000302.jpg

Dňa 1. júla 2020 sa v Posádkovom klube Bratislava, konalo 49. zasadanie Rady VVB.  Za dodržania proti epidemiologických opatrení, určených veliteľom posádky Bratislava a  za horúceho letného počasia, zasadanie viedol predseda o.z. p. Balla...

viac
13. výsluhový dôchodok

Začiatkom roka (12.2.2020) bol do NR SR doručený vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorým sa navrhovalo zadefinovať novú dôchodkovú dávku – 13. dôchodok. Návrh predložený do NR SR (v...

viac
48. zasadanie Rady VVB
IMG_20200608_145357.jpg
IMG_20200608_145407.jpg
IMG_20200608_145509.jpg
IMG_20200608_145512.jpg
IMG_20200608_145535.jpg

Konečne nastali podmienky, vhodný čas a možnosť zorganizovať 48. zasadanie Rady nášho občianskeho združenia, ktoré sa uskutočnilo 9. 6. 2020. Rokovanie prebehlo operatívne v provizórnych podmienkach na terase reštaurácie na Košickej ulici. Všetci...

viac
Koronavírus – Dôležité

SÚBOR OPATRENÍ VECNE Drahí priatelia, kamaráti, kolegovia: ako viacerí viete, som jedným z laboratórnych diagnostikov v dvoch zdravotníckych zariadeniach v Bratislave, a s postupujúcou situáciou medializovaných informácií, začína byť čoraz ťažšie...

viac
Rokovanie Rady VVB 10. 2. 2020
P1000283.jpg
P1000284.jpg
P1000285.jpg
P1000286.jpg
P1000287.jpg

Dňa 10. februára 2020 sa uskutočnilo 47. rokovanie Rady VOJENSKÝ VETERÁN Bratislava (ďalej len RVVB) otvoril a viedol predseda RVVB p. Balla. Privítal prítomných a oboznámil ich s programom rokovania, ktorý bol prítomnými schválený.Bola prijatá...

viac
Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom