Vojenský veterán Bratislava kapitána Jána Francisciho
74. výročie oslobodenia Malaciek

Tak ako v Bratislave, aj na Záhorí, konkrétne v meste MALACKY, boli oslavy 74. výročia oslobodenia.
4. 
apríla 1945 po oslobodení Bratislavy ustupovali nemecké vojská na Stupavu a MALACKY. V meste sa objavila Červená armáda 2. Ukrajinského frontu maršála R. J. MALINOVSKÉHO – 6. gardový jazdecký zbor genpor. N. V. SOKOLOVA a 24. strelecký zbor a začali už ráno úspešné oslobodzovacie boje, v rámci Bratislavsko-brnianskej operácie, keďže Nemci narýchlo usporiadali obrannú líniu. Postupne sa im podarilo nemecký odpor prekonať a prinášať na tváre ľudí radosť zo slobody a prekonania útrap vojny. Pri oslobodení mesta Malacky padlo 152 príslušníkov Červenej armády, na ich pamiatku je v meste na Kláštornom námestí vybudovaný pamätník, kde sa každoročne uctieva ich pamiatka. Padlých sovietskych vojakov previezli začiatkom roku 1946 do Bratislavy, kde boli pochovaní na Slavíne.

IMG_6906.jpg
IMG_6934.jpg
IMG_6938.jpg
IMG_6960.jpg
IMG_6973.jpg
IMG_6990.jpg
IMG_6992.jpg
IMG_7000.jpg

Na pietnom akte sa zúčastnila aj delegácia VVB kpt. Jána Francisciho na čele s predsedom plk. v. v. Ing. Ladislavom Ballom. Ďalej sa zúčastnili pplk. v. v. František Šimoník, pplk. v. v. v. František Míček, rtm. v. v. Stanislav Černý a ďalší.

Česť ich pamiatke.

Text: plk. v. v. Ing. Ladislav Balla

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom