Vojenský veterán Bratislava
„ Armádna jazdecká výprava – pocta padlým vojakom v 1. svetovej vojne.“

Člen „Vojenského veteránu Bratislava“ a predseda „ Klubu vojenskej histórie Gábriš“

plk.v.v.Ing. Mgr. Július Kováč v historickej hodnosti „rytmeister“ a nadácia „Tvorba a umenie –

Andrea Bratislavská, pod záštitou MO SR zorganizovali a vykonali „ Armádnu jazdeckú výpravu –

pocta padlým vojakom v 1. svetovej vojne.“ Podujatia sa úspešne zúčastnili Kluby vojenskej histórie

zo SR, ČR a z Maďarska v historických uniformách v sedlách koní.

 Kultúrno – spoločenská slávnosť sa uskutočnila počas troch dní. V tretí deň, 31.7.2022, sa jazdci presunuli k Hlavnému pamätníku padlých v 1. svetovej vojne na Murmanskej výšine, kde sa odohral slávnostný akt kladenia vencov a kvetov za účasti prezidenta SR Ivana Gašparoviča, zástupcov MO SR, zástupcov spoločenského života, predstaviteľov cirkvi a miestnych obyvateľov. Za OZ Vojenský veterán Bratislava sa na kladení vencov zúčastnil jeho predseda, plk. v. v. Ing. Ladislav Balla.

Text:  plk. v. v. Ing., Mgr. Július Kováč

Foto: plk. v. v. IngIvan Kvačkaj

IMG_2918.jpg
IMG_3281.jpg
IMG_3918.jpg
IMG_4013.jpg
IMG_3379.jpg
IMG_3304.jpg
IMG_4015.jpg
IMG_3937-1.jpg
IMG_3332-1.jpg
IMG_3085-1.jpg
IMG_3907.jpg
IMG_3332.jpg
IMG_4018.jpg
IMG_3099.jpg
IMG_3938-1.jpg
IMG_3986.jpg
IMG_3351.jpg
IMG_3174.jpg
IMG_3959.jpg
IMG_4000.jpg
IMG_3974.jpg
IMG_3977.jpg
IMG_4012.jpg
IMG_3370.jpg
IMG_3200.jpg
IMG_3626.jpg
IMG_3371.jpg
IMG_3271.jpg
IMG_3641.jpg
IMG_3378.jpg
IMG_3011.jpg
1 Comment
  • by Ivan Kvačkaj Posted 8. augusta 2022 23:15

    Za o.z. Vojenský veterán Bratislava sa celých troch dní – 29.7.-31.7.2022 – zúčastnil plk. v.v. Ing. Ivan Kvačkaj, pri kladení venca a kahanca v Záhorskej Bystrici sa zúčastnil plk. v.v. Ing. Milan Sobek. Myslím si, že na Murmanskej výšine sa mohlo zúčastniť viac členov z Bratislavy a blízkeho okolia. Žiaľ, opäť sa ukázala asi malá informovanosť zo strany združenia, i keď plk. v.v. Ing. Emil Bošanský uverejnil avízo. Je to škoda, lebo na Murmanskej výšine mala akcia výbornú úroveň aj so sprievodným slovom Mareka Trubača, bývalého hovorcu prezidenta SR J.E. Ivana Gašparoviča, ktorý svojou prítomnosťou dal skutočne veľkú vážnosť ucteniu si padlých vojakov v 1. svetovej vojne. Nehovoriac o tom, že účasť viacerých členov by bola aj adekvátna podpora organizátorovi výpravy, plk. v.v. Ing. Júliusovi Kováčovi. Jeho obetavosť a snaha mala výbornú odozvu medzi obyvateľmi, ktorých sa pri niektorých pamätníkoch zišlo na desiatky.

Comments are closed.

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom