Vojenský veterán Bratislava
61. zasadanie Rady o.z. Vojenský veterán Bratislava
IMG_2628.jpg
IMG_2627.jpg
IMG_2635.jpg
IMG_2633.jpg
IMG_2631.jpg
IMG_2630.jpg

61. zasadanie Rady o.z. Vojenský veterán Bratislava

Podľa plánu na rok 2022 sa dňa 11. apríla 2022 konalo 61. zasadanie Rady VVB na Posádkovom klube Bratislava.

Pre PN predsedu plk. v.v. Ing. Ladislava Ballu zasadanie viedol podpredseda plk. v.v. Ing. Juraj Kayser.

Za menšej, ale uznášania schopnej účasti rokovanie prebiehalo podľa plánu.

Rada prerokovala tieto body programu:

  • pplk. v.v. Ing. František Buda požiadal členov Rady VVB, aby propagovali vzniknutý facebook medzi členmi VVB, ale aj priateľmi, aby sa zvýšila aktívna komunikácia,

  • plk. v.v. Ing. Juraj Kayser informoval Radu o pokračovaní prác na aktualizácii Smernice o symboloch VVB,

  • Rada znovu prerokovala návrh dohody s MO SR a odsúhlasila odoslanie pripomienok k návrhu dohody,

Stanovila úlohy na ďalšie obdobie:

  • pokračovať v aktualizácii vnútro – organizačných dokumentov a návrh predložiť na nasledujúce zasadanie,
  • naďalej sa aktívne zapájať do diskusie na facebooku,
  • organizačné zabezpečenie účasti členov VVB na oslavách 102. výročia smrti gen. M.R. Štefánika a 76. výročia víťazstva nad fašizmom

Nasledujúce rokovanie Rady VVB bude – 9.5.2022

Text : plk. v.v. Ing.Juraj Kayser

Foto: pplk. v.v. Ing. Emil Bošanský

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom