Vojenský veterán Bratislava
Oslavy 143. výročia narodenia gen. Štefánika

 

IMG_6899-2.jpg
IMG_6901.jpg
IMG_6903-1.jpg
IMG_6894.jpg
IMG_6912-1.jpg
IMG_6915-1.jpg
Bradlo-4-1-scaled.jpg
Bradlo-3-scaled.jpg
Bradlo-5-scaled.jpg
Hlboke-7-1.jpg

Oslavy 143. výročia narodenia gen. M.R. ŠTEFÁNIKA

Spoločnosť M.R. Štefánika zorganizovala dňa 21. júla 2023 spomienkovú oslavu pri príležitosti 143. výročia narodenia gen. Milana Rastislava Štefánika a zároveň otvorila 2. ročník akcie Dni ŠTEFÁNIKA.
Na základe pozvánky sa členovia o.z. Vojenský veterán Bratislava a Klubu vojenskej histórie 2. jazdecký pluk Sibírsky Bratislava zúčastnili uvedenej oslávy pri jeho rodnom dome na Košariskách, kde si uctili jeho pamiatku uložením kytíc.
Spomienková akcia prebehla za účasti množstva známych osôb a organizácií.
Potom sme sa presúnuli na Bradlo, kde sme pri Mohyle. gen. M.R.Štefánika uctili jeho pamiatku položením kytice.
Pri spiatočnej ceste sme sa zastavili v Hlbokom, kde sme si pri mohyle Jozefa Miloslava Hurbana pripomenuli 180. výročie kodifikácie slovenského jazyka. Zastavili sme sa aj na fare, kde J.M.Hurban 45 rokov pôsobil , kde sa schádzali a radili Ľudovít Štúr, Michal Miloslav HODŽA a J.M.HURBAN. V dňoch 11. až 16. júla 1843 sa uzniesli na uzákonení spisovnej slovenčiny a v auguste roku 1844 na založení spolku TATRÍN. Na fare v Hlbokom sa dňa 16.1.1847 narodil aj slávny slovenský spisovateľ a publicista Svetozár Hurban Vajanský.
Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili uvedených osláv a uctili si pamiatku a činnosť slávnych slovákov a to pplk. v.v. Mgr. Dušanovi Majerčíkovi, pplk. v.v. Ing. Emilovi Bošanskému a jeho manželke EVE, plk. v.v. Ing. Jánovi Černákovi, CSc a mjr. v.v. RSDr. Štefanovi Škrabákovi.
Text: plk.v.v. Ing. Juraj Kayser

Foto: plk. v.v. Ing.Ján Černák CSc.

1 Comment
  • by Juraj Kayser Posted 29. júla 2023 21:29

    Rád som sa zúčastnil uvedených spomienkových akcií. Myslím, že je treba pripomínať si osobnosti nášho národa. Rodisko gen. Milana Rastislava ŠTEFÁNIKA som navštívil prvýkrát v roku 1964 aj s návštevou mohyle na Bradle. Chodili sme tam každý rok počas prázdnin, ktoré sme trávili v Hlbokom. K uvedeným pamätným miestam mám vzťah, ktorý vo mne vypestovali starí rodičia a mama, rodáci z Hlbokého, kde sa každý rok konali spomienkové akcie pri príležitosti kodifikácie slovenského jazyka.
    Rád som tieto miesta ukázal členom nášho o.z. VVB. Tieto pamätné miesta by mal navštíviť, každý Slovák.

Comments are closed.

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom