Vojenský veterán Bratislava kapitána Jána Francisciho
SÚČINNOSTNÁ ZMLUVA

Vojenský veterán Bratislava kpt. Jána Francisciho a Klub veteránov letiska Kuchyňa sú občianske združenia s právnou subjektivitou a s pravom uzatvoriť zmluvu o súčinnosti združení.
Účelom súčinnosti je spolupráca, výmena skúseností a súčinnosť našich občianskych združení pri zlepšovaní podmienok profesionálnych vojakov, vojnových veteránov, vojakov vo výslužbe, vojakov v zálohe, poberateľov dávok výsluhového zabezpečenia a pozostalých rodinných príslušníkov vojakov, ako aj výchova k vlastenectvu a brannosti, propagovania Ozbrojených síl SR a rozvíjania tradícií pripomínaním a prezentovaním vojenskej histórie s dôrazom na spoluprácu s:
– Ministerstvom obrany SR
– Generálnym štábom Ozbrojených síl SR
– Ministerstvom vnútra SR
– Vojenskou kanceláriou prezidenta SR
– Národnou radou SR
– Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia

V oblastiach:

  1. Sociálneho, právneho a zdravotného zabezpečenia
  2. Kultúrno-spoločenských a športovo-branných podujatiach
  3. Vzájomná propagácia na webových stránkach združení
  4. Výmeny skúseností
  5. Vzájomnej účasti členov občianskych združení na významných aktivitách

Zmluvné strany vyhlasujú, že o jednotlivých predmetoch spolupráce budú viesť spoločné rokovania s cieľom vytvorenia spoločného stanoviska voči tretím stranám.

1a.jpg
14.jpg
11.jpg
9-1.jpg
4-1.jpg
3-1.jpg
2-1.jpg
1-1.jpg

 

Sme presvedčený, že touto zmluvou budeme schopný lepšie zastupovať záujmy členov našich združení a presadzovať naše ciele. Túto zmluvu podpísali dňa 16. 4. 2019 predsedovia občianskych združení za Vojenský veterán Bratislava plk. v. v. Ing. Ladislav Balla a za Klub veteránov letiska Kuchyňa pplk. v. v. Rudolf Dojčák.

Text a foto: plk. v. v. Ing. Ladislav Balla

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom