Vojenský veterán Bratislava kapitána Jána Francisciho
Návšteva partnerskej organizácie v Brne

Dňa 23.októbra 2018 sa konalo zasadnutie Klubu vojenských dôchodcov pri univerzite obrany v Brne, v rámci ktorého bolo organizované aj stretnutie s jubilantmi, ktorí sa v tomto roku dožili významného životného jubilea. Zasadanie sa konalo na klube univerzity obrany vo veľmi peknom prostredí. Jubilantom zahral aj cimbálová muzika českej armády. Prítomní boli aj predstavitelia českého zväzu vojenských dôchodcov, „Volarezy“„ a na pozvanie predsedu klubu vojenských dôchodcov pri univerzite obrany aj delegácia nášho občianskeho združenia „Vojenský veterán Bratislava“ na čele s predsedom plk v.v. Ing. Ladislavom Ballom.

5.jpg
Br-1.jpg
Br-2.jpg
Br-3.jpg
Br-4.jpg
Br-66.jpg

Po blahoželaniach jubilantom sa konala diskusia , v ktorej sa prítomným prihovoril aj predseda VVB. Vo svojom krátkom príhovore vyzdvihol spoluprácu medzi našimi občianskymi združeniami a vyjadril presvedčenie o ich ďalšom rozvoji. Zároveň pozval predsedu klubu vojenských dôchodcov pri univerzite obrany v Brne plk. v.v. Zeleného na vianočné zasadnutie nášho občianskeho združenia v Bratislave.

Zasadnutie bolo ukončené priateľskými rozhovormi o spoločných zážitkoch zo spoločnej služby.

Text a foto: plk. v. v. Ing. Ladislav Balla

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom