Vojenský veterán Bratislava kapitána Jána Francisciho
Zasadala rada VVB
Zasadala rada VVB
IMG_1096-scaled.jpg
IMG_1094-scaled.jpg

Po vyše polročnej prestávke , zavinenej pandemickými opareniami, dňa 3.5.2021 znova zasadala rada o.z. VVB a to v dočasných priestoroch na terase. Všetci boli radi , že sa po takej dobe znovu stretávame , čo sa ukázalo aj na účasti, takmer 100% .

Rada VVB na svojom 52. zasadnutí sa zaoberala s týmito otázkami:

 

 1. Vyhodnotila činnosť od posledného zasadnutia

– uctila pamiatku našich členov, ktorí nás opustili v poslednom období

– pozitívne hodnotila účasť členov na tichej spomienkovej akcii ku dňu vojnových veteránov v Kopčanoch 11.11.2020 ako aj uctenie si pamiatky kpt. Jána Francisciho

– ocenila aktívny prístup plk. v.v. Dubeňa za zverejňovanie článkov v rubrike poradenstvo

– ďalej sa rada zaoberala otázkou udeľovania medailí za členstvo a došla k záveru, že medaila za členstvo bude udelená členom hneď ako to bude možné, ale len tým , ktorí majú uhradené členské príspevky, v tomto duchu bol člen rady inštruovaný ,aby pripravil zoznam.

– taktiež bola vyhodnotená činnosť na webovej stránke o.z.

 

 1. Stanovila úlohy pre nastávajúce obdobie

– účasť na spomienkovej akcii – 102. výročie smrti gen. Štefánika-4.5.2021

– účasť na oslavách víťazstva nad fašizmom Bratislava a Malacky

(nakoľko platia ešte určité obmedzenia, tak nevyzývame členov na hromadnej účasti)

 • ďalšia činnosť sa bude odvíjať od uvoľňovania opatrení
 • rada sa zaoberala s problematikou znižovania dôchodkov pre spravodajských dôstojníkov. V tejto súvislosti sme boli požiadaní o podporu stanoviska , ktoré vypracovala asociácia spravodajských dôstojníkov. Toto stanovisko bolo k nám aj doručené. Podporou tohto stanoviska sme vyjadrili jednoznačný nesúhlas s pripravovaným zákonom a podporili tak našich kolegov spravodajcov.

 

 1. Na záver sme sa dohodli na ďalšom stretnutí.

PV STANOVISKO VOJ A SPRAV KOMUNITY_30042021 (1)

2 Komentáre
 • by Juraj Kayser Odoslané 5. mája 2021 9:27

  Som rád, že sa nám podarilo stretnúť po dlhšej dobe. Zasadanie rady o.z. VVB prebehlo na terase bývalého hotela Dukla na Dulovom námestí. Myslím, že radosť bola vidieť na každom členovi. Podarilo sa nám v dobrej nálade a pohode splniť všetky body 52. zasadania Rady. Čaká nás účasť na májových oslavách organizovaných v Bratislave a Malackách.
  Verím, že riadne zasadania Rady a úlohy vyplývajúce z Plánu činnosti na rok 2021 sa začnú po zmiernení a skončení opatrení.
  Prajem všetkým členom nášho o.z. a ich rodinným príslušníkom veľa zdravia a pohody.
  plk. v.v. Ing. Juraj Kayser

 • by Štefan Chňapek Odoslané 5. mája 2021 16:24

  Vážení priatelia,
  dovoľte mi, aby som Vám v mene pracovnej skupiny bývalých príslušníkov spravodajských a bezpečnostných zložiek vyjadril úctu a poďakovanie za Váš profesionálny prístup, vojenskú súdržnosť a solidaritu pri podpore STANOVISKA VOJENSKEJ A SPRAVODAJSKEJ KOMUNITY k PT č. 0516 – Návrh zákona o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu.
  S potešením môžeme konštatovať, že sa do podpornej aktivity zapojili prakticky všetky vojenské profesijné občianske združenia, ktoré sú registrované v Slovenskej republike. Chcem vyjadriť presvedčenie, že naše spoločné úsilie nakoniec prinesie pozitívny výsledok a zákon v takej podobe, v akej je navrhovaný, nebude prijatý.
  V prílohe Vám zasielam spoločné stanovisko, ktoré bolo odsúhlasené všetkými združeniami uvedenými v podpisovej doložke dokumentu. Ocenili by sme, ak by ste dané stanovisko zverejnili na vašich webových stránkach, eventuálne ho využili pri ďalších podporných aktivitách.

  S úctou,
  plk. v.v. Ing. Ján Sovjak PhD.
  OZ Veteranis Militum Nuntium Muneris
  (Veteráni vojenskej spravodajskej služby)
  predseda

Komentáre sú uzavreté.

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom