Vojenský veterán Bratislava kapitána Jána Francisciho
Spolupráca s rakúskym partnerom pokračuje

Naša partnerská organizácia „Spolok dôstojníkov vo Viedni“ už tradične začiatkom roka organizuje stretnutie s partnermi za účasti vysokých štátnych funkcionárov, vojenských pridelencov a iných významných osobností, kde sa hodnotí aj stav obranyschopnosti Rakúskej republiky a problémy okolo obrannej politiky. Je potešiteľné , že za Slovenskú republiku a za naše OZ VVB mohla byť spomenutá aj delegácia vedená predsedom plk. v. v. Ing. Ladislavom Ballom.

IMG_20200116_184330-e1579369496529.jpg
IMG_20200116_193024-e1579369461653.jpg
IMG_20200116_193026-e1579369424610.jpg
IMG_20200116_193034-e1579369392659.jpg
IMG_20200116_193036-e1579369333579.jpg
IMG_20200116_193048-e1579369303833.jpg
IMG_20200116_193214-e1579369266237.jpg
IMG_20200116_195729-e1579369156721.jpg
IMG_20200116_195802-e1579369191527.jpg

Hlavný rečník, vedúci kancelárie ministerky obrany bol ako obyčajne veľmi kritický, hlavne k finančnému zabezpečeniu spolkovej armády.
Po oficiálnych príhovoroch sa rozprúdila debata medzi účastníkmi stretnutia o spoločných problémoch na úseku obrany, ale aj aktuálne vojensko-politické problémy.

DSC_5653_BEA-e1580304879637.jpg
DSC_5734_BEA-e1580304913924.jpg
DSC_5911_BEA-e1580366110393.jpg
IMG_20200116_181612-e1580366067205.jpg

Na záver boli , na základe rozhodnutia rady OZ VVB, odovzdané ocenenia za príspevok k rozvíjaniu priateľstva medzi príslušníkmi OS SR a Rakúska čestnému prezidentovi spolku dôstojníkov vo Viedni plk. v. v. R. Raubikovi a brigádnemu generálovi v.v. N. Fürstenhoferovi za ich príspevok pre rozvoj spolupráce medzi našimi občianskymi združeniami.

Text: plk. v. v. Ing. Ladislav Balla

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom