Vojenský veterán Bratislava kapitána Jána Francisciho
Rokovanie Rady VVB v septembri

Dňa 9. septembra sa uskutočnilo rokovanie Rady VVB podľa schváleného programu.
Členovia Rady o.z. VVB vyhodnotili účasť na akciách podľa schváleného plánu:

Predseda RVVB p. Balla skonštatoval, že úlohy, ktoré boli plánované v uplynulom období boli realizované a zúčastnili sa na nich niektorí členovia VVB.
Členovia RVVB vyhodnotili účasť na akciách podľa schváleného plánu a medzi najvýznamnejšie patrili:
– Oslavy 75. Výročia SNP v Bratislave dňa 23. augusta. Za naše združenie sa zúčastnili p. Kayser, Chňapek, Sobek, Šišlák, Halapin, Pomsahár, Škrabák, Dubeň a Ďurina.
– Oslavy 75. Výročia SNP v Banskej Bystrici dňa 29. 8. 2019, na ktorých sa zúčastnili p. Balla, Kavecký, Chňapek, Bošanský s manželkou, Halapin, Škrabák a Pomsahár.
– ďalej osláv k 75. Výročiu SNP sa v dňa 28. 8. 2019 v Malackách zúčastnil p. Balla, Šimončík a Míček.
Úloha bola zodpovedne splnená, no bolo konštatované zo strany p. Kaysera, že účasť na takýchto akciách by mala byť oveľa vyššia.

Ďalšou úlohou bolo vypracovanie „Smernice na odmeňovanie členov VVB“ – úloha bola splnená a „Smernica“ bude predložená členom RVVB na pripomienkovanie.

P1000205.jpg
P1000208.jpg
P1000209.jpg
P1000210.jpg
P1000211.jpg
P1000212.jpg

Podpredseda poďakoval členom združenia za aktívnu účasť na uvedených spomienkových akciách.
Rada prerokovala ďalšie akcie, na ktorých sa zúčastnia naši členovia:
– dopracovanie zmlúv o spolupráci tak, aby boli v súlade s právnymi predpismi
– aktualizovať webovú stránku VVB
– naplánovať vianočné posedenie pre členov VVB, navrhnutý je predbežne termín 12. 2019, miesto bude dohodnuté na rokovaní VVB v mesiaci október
– Beseda na SSOŠOOM dňa 25. 9. 2019, zabezpečuje p. Šišlák a p. Bystrický
–  účasť členov na oslavách:

 • Dňa Ozbrojených síl SR (v spolupráci s Ozbrojenými silami SR) – 22. 9. 2019 (nedeľa).
  Námestie gen. M. R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom, mohyla na Prietržskej ceste, Baranec – v poli za evanjelickým kostolom – ukážky vojenskej techniky. Účasť: p. Balla, Kayser, Šišlák, Sobek, Kavecký.
 • Štátny sviatok Rakúskej republiky dňa 26. 10. 2019, – program návštevy Rakúska bude spresnený, po odoslaní e-mailov členom združenia a ich záujmu o účasť, s možnosťou sa prihlásiť do konca septembra (v programe by bola návšteva Schönbrunnu, vojenského múzea, Hofburgu a klub dôstojníkov vo Viedni) Záujemcovia o túto akciu sa môžu nahlásiť do konca septembra u p. Chňapeka.

Predseda RVVB informoval prítomných o odročenom súdnom konaní vo veci nevalorizácie vojenských dôchodkov z r. 2012 a vyzýva všetkých členov VVB k účasti na tomto konaní a podpore p. Dubeňa. Prejedávanie sa bude konať 22. 10. o 11,00 hod. na Okresnom súde Bratislava I, Záhradnícka ul.
Záujemcovia o túto akciu sa môžu zúčastniť ako občianska verejnosť.

Ďalej p. Kayser poukazal na potrebu prepracovania stanov VVB a tiež na zjednotenie všetkých dokumentov VVB v súlade so stanovami. Návrh zmien v stanovách pripraví p. Kayser a budú členom RVVB predloženie na ich doplnenie a následné schválenie.

Na záver rokovania sa ujal slova p. Šišlák a odovzdal predsedovi VVB – p. Ballovi z rektorátu Akadémie ozbrojených síl medailu „Za rozvoj akadémie OS“ a v mene Akadémie poďakoval predsedovi za spoluprácu.

Predseda RVVB p. Balla poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a navrhol dátum nasledujúceho rokovania R VVB na deň 7. 10. 2019, ktorý bol členmi odsúhlasený a ukončil rokovanie.
Vymeniť obrázky na našej web-stránke zabezpečí p. Chňapek.

Text: Š. Chňapek
Foto: M. Sobek

1 Komentár
 • by František Richter Odoslané 13. septembra 2019 18:03

  Vážení pontonisté, mohlo by Vás to zajímat. Byli tam i členové Klubu přátel ženijního vojska.

  https://1url.cz/iMbJp

  https://1url.cz/4MbJF

  S obrovskou úctou

  ZV 15. ženijního pluku, Bechyně

Komentáre sú uzavreté.

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom