Vojenský veterán Bratislava kapitána Jána Francisciho
Príjemné stretnutie

Pri príležitosti 30. výročia založenia klubu Kurilla Budokan bolo naše združenie pozvané 5. apríla 2019 o 10.00 hod na slávnostnú prezentáciu Súkromnej strednej odbornej školy ochrany osôb a majetku na Vranovskej ulici 4, v Bratislave rámci ktorej sa uskutočnili:
* ukážky členov Kurilla Budokan
* súťažné ukážky študentov školy – po triedach
* vyhlásenie najlepšej triedy
* odovzdanie cien
* ceny odovzdal Jeho ExcelenciaeJun Shimmi, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Japonska v Slovenskej republike a najvyššia autorita tradičného aikido Kaicho Hitohira Saito.

Prítomní boli zároveň pozvaní na slávnostný obed.

Za naše združenie sa zúčastníli pplk. v. v. RSDr. Šišlák, pplk. v. v. RSDr. Kolátor a mjr. v. v. RSDr. Škrabák.

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom