Vojenský veterán Bratislava kapitána Jána Francisciho
Predčasný starobný dôchodok poberateľov výsluhových dôchodkov.

Z mojej praxi a hlavne z judikatúry súdov SR som zovšeobecnil postupy Sociálnej poisťovni pri rozhodovaní o žiadostiach o predčasný starobný dôchodok:

  1. SP neuznáva znížený dôchodkový vek poberateľom výsluhových dôchodkov aj keď splnili stanovenú dobu služby v I. a/alebo II. kategórii funkcií.
  2. SP odmieta do celkovej doby poistenia (aj dosiahnutých zárobkov) započítať dobu služby výsluhových dôchodcov, čím často naši kolegovia nedosiahnu stanovený limit 1,2 násobku minimálnej mzdy a sú nútení čakať až na dosiahnutie dôchodkového veku.
  3. SP odôvodňuje svoj nesprávny postup s tým, že započítanie jej neumožňujú §§60 a 255 zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení a/alebo Dohovor MOP č. 128.
  4. SP sa priznaniu predčasného starobného dôchodku bráni aj s tým, že nemôže v zmysle §274 zákona č.461/2003 Z.z. uskutočniť porovnanie výšky predčasného starobného dôchodku so zákonom č.100/1988 Zb.
  5. u poberateľov výsluhových dôchodkov z III. kategórie (colníci) argumentuje SP s dôvodom, že nemajú službu I. (II.) kategórie funkcií.

V minulosti v niektorých prípadoch poberateľov pôvodne výsluhových príspevkov alebo príspevkov za službu NS SR donútil SP započítať dobu služby do celkovej doby poistenia. V niektorých prípadoch naši kolegovia dosiahli zníženie dôchodkového veku a tým aj vznik novej dôchodkovej dávky starobného dôchodku vo vyššej výmere namiesto pôvodne priznaného predčasného dôchodku.

V súčasnosti existuje viacero rozsudkov súdov SR, kde tieto súdy majú na vec iný právny názor než SP. Naši kolegovia výsluhoví dôchodcovia, ktorí už poberajú predčasný starobný dôchodok alebo ktorí o tom uvažujú, by sa mali hlásiť o svoje práva a trvať na svojich nárokoch. Aj za cenu neskoršieho súdneho sporu či už vedenom advokátskou kanceláriou alebo samostatne.

Autor článku pôsobí ako odborný konzultant pre Advokátsku kanceláriu JUDr. Július Jánošík v Bratislave.

Text: L. Dubeň

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom