Vojenský veterán Bratislava kapitána Jána Francisciho
Poznámka k možnosti zápočtu 1. a 2.ročníka VSOŠ pre I. (II.) kategóriu

Aj keď sa tejto problematike nevenujem, mal som už k nej niekoľko príspevkov na  webe bezpzlozky.eu. Doposiaľ som nezaznamenal, že by niekto z našich kolegov použil poznatok z judikatúry Nejvyššího správniho soudu ČR z roku 2018. NSS ČR rozoberal v prípade nepriznania SD aj vykonávaciu vyhlášku č.128/1975 Zb. a 102/1964 Zb. k zákonu o sociálnom zabezpečení.
Vyjadril sa, že si je vedomý faktu, že vykonávacia vyhláška č.102/1964 Zb. obsahuje širší odkaz na obecné ustanovenia k pracovným kategóriam než vyhl. č.128/1975, konkrétne sa má na vojakov z povol ania aplikovať i ustanovenia vykonávacej vyhl. č.102/1964 Zb. a to konkrétne- doba učebného pomeru učňa vychovávaného pre zamestnania I(II) pracovnej kategórie sa posudzuje ako doba zamestnania tejto pracovnej kategórie, ak sa v rámci učebného plánu pravidelne vykonáva odborný výcvik učňa na pracoviskách, kde sa vykonávajú zamestnania I(II) pracovnej kategórie.
V uvedenom prípade súd konštatoval, že aj keď by bývalému vzp túto dobu priznal v zmysle vyhl. č.102/1964 Zb., nedosiahol by však celkom 20 rokov služby s nárokom na dôchodkový vek 55 rokov.
Tento prípad som už v minulosti zverejnil, ale zatiaľ podľa rozsudkov súdov nebol ako argument nikým použitý. Je však potrebné upozorniť, že citovaná vykonávacia vyhláška stratila platnosť 31.12.1975 a teda v rámci zachovania získaných nárokov by sa mohla týkať žiakov VSOŠ do tohto termínu.

Autor príspevku pôsobí ako konzultant pre advokátsku kanceláriu JUDr.Július Jánošík v Bratislave.

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom