Vojenský veterán Bratislava kapitána Jána Francisciho
Pietny akt kladenia vencov sa blíži
Pietny akt kladenia vencov sa blíži

 

Železničný vagón v lese pri meste Compiegne bol 11. 11.1 918 svedkom historickej udalosti – v jeho priestoroch zástupcovia nemeckého cisárstva pred zástupcami Dohody (Anglicko, Francúzsko, USA a iné európske krajiny) podpísali kapituláciu a uzatvorili tak prímerie, ktoré ukončilo všetky bojové operácie v Európe, teda koniec prvej svetovej vojny (nazývanej v tej dobe „Veľkej vojny“). Áno, 11. 11. 1918 o 11 hodine a 11 minúte.

Od tejto historickej chvíle, tak očakávanej miliónmi ľudí takmer na celom svete, ale hlavne v Európe, si tento rok pripomenieme nielen u nás 100-té  výročie. Občianske združenie VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA už po 8-krát bude organizovať spolu s Ministerstvom obrany Pietny akt kladenia vencov na Vojnovom cintoríne Kopčany, v Bratislave – Petržalke (pri bunkri B-S 8 Hřbitov). Táto spoločenská udalosť presiahla hranice  nielen Bratislavy, ale celého Slovenska. Svedčí o tom fakt, že sa ho nezúčastňujú iba oficiálne osobnosti, ale aj široká verejnosť, ktorí si spoločne uctievajú pamiatku 331 vojakov 12 národností, ktorí tu snívajú svoj večný sen našej slobody.

Organizovanie tejto významnej udalosti si vyžaduje prípravu po všetkých stránkach. K riešeniu vážnych otázok sa 11. 10. 2018, mesiac pred konaním aktu, stretla komisia, aby si jej členovia upresnili úlohy kto a ktoré  bude plniť. Za ministerstvo obrany rokovali Silvia HOCKOVÁ, odbor protokolu, Elena HOLLÁNOVÁ a Marianna ZAJACOVÁ, oddelenie marketingu KaMO. Za Oddelenie starostlivosti o vojnových veteránov a vojenských dôchodcov Ing. Richard ZIMÁNYI a major Jiří VRCHOVECKÝ z osobného odboru Generálneho štábu OS SR. Za VVB plk. v. v. Ing. Juraj KAYSER, mjr. v. v. Štefan CHŇAPEK a plk. v. v. Ing. Ivan KVAČKAJ.

 

čm-7.jpg
čm-6.jpg
čm-5.jpg
čm-4.jpg
čm-3.jpg
čm-2.jpg
čm-1.jpg
čm-8.jpg

 

Hlavné závery sú nasledovné: Pietny akt bude 11.11.2018 o 10,00 hodine v priestoroch Vojnového cintorína v Petržalke –Kopčany a začne sa zvukom trúbky. Bude nasledovať kladenie vencov, príhovor ministra obrany, hosťa z NR SR, predsedu VVB a zástupcu SZPB. Potom bude nasledovať udelenie medailí, duchovné slovo, vyjadrenie pre médiá a položenie krížov s ČERVENÝM MAKOM k hrobom padlým bojovníkom v 1. svetovej vojne. Presne o 11,11 hod. bude odštartovaný beh na počesť vojnových veteránov a možno sa objaví opäť aj osobnosť slovenského športu.

 S presným programom budú členovia VVB, ale aj verejnosť oboznámení na webovej stránke www.vojvet.sk v čo najkratšom čase, najneskôr týždeň pred 100-stým výročím ukončenia 1. svetovej vojny. Veríme, že sa Pietneho aktu zúčastní veľa členov VVB a aj širokej verejnosti, aby sme si všetci spoločne zaspomínali na vojakov, ktorí položili svoje životy, aby sme my mohli žiť v mieri.  

 

Text a foto: plk.v.v. Ing. I. Kvačkaj, hovorca VVB

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom