Vojenský veterán Bratislava kapitána Jána Francisciho
Ocenenie príslušníkov MO SR

Dňa 15 . 1. 2020 sa uskutočnilo v Sieni slávy Ministerstva obrany Slovenskej republiky slávnostné odovzdanie medailí. Z poverenia predsedu Rady vojenského veterána Bratislava plk. v. v. Ing. Ladislava BALLU a  na základe rokovania Rady VVB odovzdal medaile člen rady pre oceňovanie pplk. v. v. RSDr. Ján Šišlák medailu „Pamätnú dekoráciu VVB kpt. Jána Francisciho“ brig. gen. doc. Ing. Borisovi ĎURKECHOVI, CSc.  a  „Kríž vojenského veterána Bratislava“ genpor. Ing. Josefovi POKORNÉMU, PhD., obidvom  za aktívnu spoluprácu a rozvoj vzťahov s verejnosťou. Súčasne zagratuloval v mene R VVB a aj svojim k povýšeniu genmjr. Ing. Josefovi POKORNÉMU, PhD. do hodnosti generálporučík,  obom vyššie menovaným poprial veľa zdravia a úspechov v ďalšej práci pre OS SR a spoločnosť.

IMG_9237.jpg
IMG_9239.jpg
IMG_9243.jpg
IMG_9248.jpg
IMG_9253.jpg

Text: pplk. v. v. RSDr. Ján Šišlák
Foto : kpt. Peter Poldruhák

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom