Vojenský veterán Bratislava kapitána Jána Francisciho
Niektoré zmeny v dôchodkovom zabezpečení od 1.1.2020

Od 1.1.2020 Sociálna poisťovňa nebude priznávať vyrovnávací príspevok a bude robiť nový prepočet dávky. . Týka sa to poistencov, ktorí majú československé obdobie dôchodkového poistenia a poberajú aj dávku z Českej republiky. Bude potrebné podať neformálnu žiadosť o prepočet dávky.
viď link: https://www.socpoist.sk/aktuality-vyrovnavaci-prispe vok-zanikne–tzv-ceskoslovenske-dochodky-sa-urcia-po-novom/48411s68099c

Ďalšou zmenou bude prepočet predčasných dôchodkov priznaných ženám narodeným v rokoch 1958 a 1959, ktoré mali 1-2 deti. Prepočet bude automatický.

 Autor: Ľubomír Dubeň

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom