Vojenský veterán Bratislava kapitána Jána Francisciho
Nevalorizácia na súde

Vážení kolegovia,
dovoľte mi sa podeliť s Vami s priebehom pojednávania na Okresnom súde Bratislava 1. Na pojednávaní predniesol svoj názor právny zástupca žalobcu, ktorý zdôraznil fakt, že zásah do valorizácie nebol vykonaný z dôvodov mimoriadnej situácie, deficit osobitného účtu MO SR pretrváva a tento fakt zohľadňuje aj zákon č.328/2002 Z.z. ,ktorý rieši takúto situáciu dotáciou z rozpočtu. Právny zástupca NR SR konštatoval, že sa pridržiava písomných podaní. Právny zástupca MO SR JUDr.Marián Marček operoval novým judikátom NS SR z marca 2019 v obdobnej veci (NS SR už viac krát vyslovil svoj negatívny názor v obdobnej veci, ale záleží na prezentovaných argumentoch žalobcu, ktoré môžu byť rôzne). Právny zástupca MO SR predniesol aj novú skutočnosť, že žalobcovi bola pôvodne priznaná dávka vo výške 206,47 € a po valorizáciach poberá už 717,26 € a teda žalobca je v porovnaní so starobnými dôchodcami zvýhodnený. Na súd to muselo mať ohromujúci vplyv, veď takáto suma musí vyrážať dych. Právny zástupca VÚSZ sa pojednávania nezúčastnil a ani neospravedlnil svoju neúčasť. Asi to má na háku.

Na súde odznelo zo strany sudcu (aj keď to nie je v uznesení) , že nevalorizácia je politická kauza obdobne ako bolo obmedzenie zvyšovania platov sudcov a odmeňovanie Špeciálneho súdu a  vec by mal posúdiť ÚS SR. Súd odročil pojednávanie na 22.10.2019 o 11:00 hod. aby sa mohol oboznámiť s obsahom súdnych rozhodnutí v obdobnej veci.

Autor: Ľuboš Dubeň

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom