Vojenský veterán Bratislava kapitána Jána Francisciho
Rokovanie Rady VVB 10. 2. 2020
P1000283.jpg
P1000284.jpg
P1000285.jpg
P1000286.jpg
P1000287.jpg

Dňa 10. februára 2020 sa uskutočnilo 47. rokovanie Rady VOJENSKÝ VETERÁN Bratislava (ďalej len RVVB) otvoril a viedol predseda RVVB p. Balla. Privítal prítomných a oboznámil ich s programom rokovania, ktorý bol prítomnými schválený.Bola prijatá...

viac
Prvé rokovanie Rady VVB
P1010492.jpg
P1010490.jpg
P1010491.jpg

13. januára sa prvýkrát v tomto roku zišla Rada VVB. Predseda plk. v. v. Ing. Ladislav BALLA privítal prítomných a zaželal veľa úspechov v spoločnej práci a rozvoji činnosti a aktivít združenia. Predseda RVVB p. Balla skonštatoval, že v uplynulom...

viac
NA NAJVYŠŠEJ ÚROVNI…
P1111539.jpg
P1111540.jpg
IMG_20191111_100025_resized_20191112_075021585.jpg
IMG_20191111_100027_resized_20191112_075054365-–-kópia.jpg
IMG_9333.jpg

Vojnový cintorín v Bratislave – Petržalka – Kopčany bol opäť po roku miestom pietnej spomienky pri príležitosti Medzinárodného dňa vojnových veteránov. Symbolom tohto dňa sú Červené maky, ktoré po takmer celom svete zaplnili cintoríny, kde...

viac
Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom