Vojenský veterán Bratislava kapitána Jána Francisciho
Rozhodnutie NS SR

Vážení kolegovia, niektorí z Vás boli v minulosti zamestnaní v Zbore ozbrojenej ochrany železníc a neskôr v Železničnej polícii. Vyšla nová Zbierka stanovísk a rozhodnutí NS SR a súdov SR č.6/2019,kde rozhodnutie č.59 zjednotilo posudzovanie doby...

viac
Nevalorizácia na súde

Vážení kolegovia, dovoľte mi sa podeliť s Vami s priebehom pojednávania na Okresnom súde Bratislava 1. Na pojednávaní predniesol svoj názor právny zástupca žalobcu, ktorý zdôraznil fakt, že zásah do valorizácie nebol vykonaný z dôvodov...

viac
Rozporové konanie na MV SR

v V súlade s Legislatívnymi plavidlami vlády gestor zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov ministerstvo vnútra v dňoch 31. 1. až 12. 2. 2019 cez Slov-Lex na medzirezortné pripomienkovanie pre štátne orgány, ako aj...

viac
Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom