Vojenský veterán Bratislava kapitána Jána Francisciho
Interná norma Sociálnej poisťovne „Odoberanie nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu v dôchodkovom poistení“

V nadväznosti na zmeny v posudzovaní nároku na dôchodky a určení ich sumy po vylúčení „obdobia služby“ podľa zákona č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 – 1989 a o založení Ústavu pamäti národa v znení účinnom od 5. 8. 2021 vydala Sociálna poisťovňa dňa 2. 9. 2021 Metodické usmernenie „Odoberanie nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu v dôchodkovom poistení“. Týmto usmernením sa bude riadiť pri posudzovaní dôchodkových nárokov niektorých našich kolegov tzv. „bývalých ľudí“.

Uvedená interná norma rozlišuje dôchodky na ktoré vznikol nárok po 4. auguste 2021 a dôchodky , na ktoré vznikol nárok pred 5. augustom 2021. Ďalej rozoberá určenie sumy dôchodku priznaného pred 1. 1. 2004 a po 31. 12. 2003.

Najväčší dopad nových zmien bude pre poistencov, ktorým vznikol nárok na dôchodok po 4. 8. 2021, nakoľko sa im nielenže nezapočíta „doba služby“ na účely nároku na dôchodok, ale ani na účely dôchodkového veku a ani na účely určenia sumy dôchodku.

Podľa toho by takýto poistenec nemal nárok ani na zníženie dôchodkového veku (55, 56, 57, 58, 59 rokov) a ani na porovnávací výpočet (zákon č. 461/2003 vs. Zákon č.100/1988).

Myslím si, že život a prax prinesie ďalšie netušené postihy „bývalých ľudí“ zo strany „demokratických“ inštitúcií tejto spoločnosti. Veď stačí hodiť davu nejakých ľudí  na odvedenie pozornosti a dav kričí „ukrižuj“.

Samozrejme aj ďalší z čitateľov tohto webu možno nájde ďalšie myšlienky a fakty uvedené v internej norme SP a doplní túto moju úvahu.

Autor úvahy pôsobí ako odborný konzultant pre Advokátsku kanceláriu JUDr.  Július Jánošík v Bratislave a úvaha odráža jeho osobný názor.

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom