Vojenský veterán Bratislava kapitána Jána Francisciho
INFORMÁCIE PRE ČLENOV OZ VVB
INFORMÁCIE PRE ČLENOV OZ VVB

Vážení členovia nášho o.z.

Vzhľadom k momentálnej epidemiologickej situácie a nemožnosti uskutočnenia 7. valného zhromaždenia o.z.  sa Rada o.z. Vojenský veterán  kpt. Jána Francisciho Bratislava  rozhodla zverejniť účtovnú závierku k 31.12.2020 za rok 2020 a návrh plánu na rok 2021, ktorý Rada o.z. schválila. Rada o.z. verí, že po zlepšení situácie sa opäť budeme pravidelne stretávať na plánovaných akciách. Pokiaľ to nebude ináč možné, chceme vás požiadať o zasielanie členského na účet nášho o.z:

Fio banke,  IBAN:  SK 4383300000002700860529

Zároveň uverejňujeme aj účtovnú uzávierku a aj plán činnosti na rok 2021.

Ďakujeme.

za Radu o.z. predseda: plk. v.v. Ing. Ladislav  Balla

ÚČTOVNÁ   ZÁVIERKA

hospodárenia s finančnými prostriedkami ku dňu 31.12.2020

Majiteľ účtu: oz. Vojenský veterán kpt. Jána Francisciho Bratislava, Dulovo námestie 6, 821 09 Bratislava Slovenská republika,

IČO:42448093

Číslo účtu Banka Pokladňa CELKOM
IBAN SK 4383300000002700860529
BIC FIOZSKBAXXX
Typ účtu bežný účet
Dátum zriadenia 16.9.2015
Mena euro
Dátum výpisu 31.12.2020
Výpis za obdobie od1.1.2020do 31.12.2020
Zostatok k 31.12.2019 402,96 1.341,61 1.744,57
Celkom príjmy za

rok 2020

760,00 195,00 955,00
Celkom výdaje  za rok 2020 412,49 1.375,98 1.788,47
Zostatok k 31.12.2020 750,47 160,63 911,10

 

 

 

V Bratislave, 31.12.2020

Vypracovali:

Ing. Juraj  KAYSER                                                      Ing. Štefan  DOROCIAK

 

 

 

 

PLÁN činnosti na rok 2021 Vojenský veterán Bratislava

P.č. Úloha – opatrenie Termín Zodpovedá Miesto FP – €
Rada a valné zhromaždenie občianskeho združenia
1. Schôdza Rady o. z. o

15,00 hod

11.1.,8.2.,8.3.12.4.,10.5.,14.6.,12.7.,9.8.,13.9.,11.10.,8.11.,13.12. predseda Posádkový klub Bratislava Každý druhý pondelok v mesiaci
2. Valné zhromaždenia o 16,30 hod 18.3. Rada Posádkový klub Bratislava 70,-
Uzatvorenie zmlúv, memoránd a ich aktualizácia:
Spomienkové akcie:
1. 76. výročie oslobodenia Bratislavy 4.4. Rada Bratislava – pamätník 40,-
2. 102.výročie smrti gen. M. R. Štefánika 4.5. Rada Bratislava pri novom SND 40,-
3. 76.výročie víťazstva nad fašizmom 8.5. Rada Bratislava – Slavín 40,-
4. Od mohyly k mohyle máj alebo jún Rada Ivanka pri BA – Bradlo 2x 40,-
5. 77. výročie SNP 29.8. Rada Bratislava – nám. SNP 40,-
6. Deň OS SR 22.9. Rada Brezová p. Bradlom 50,-
7. Návšteva Viedne január

október

Rada Viedeň 40,-
8. Vznik Československej republiky október Rada Bratislava
9. Spomienková akcia 1.11. Rada Petržalka Kopčany 80,-
10. Deň vojnových veteránov 11.11. Rada Petržalka Kopčany 40,-
11. Spomienková akcia na Jána Francisciho 21.11. Rada Bratislava

Nám. slobody

60,-
Kultúra, šport, spoločenské akcie
1. Pochod Slavín – Malý Slavín 15.5. Kayser,

Podmanický

Bratislava Slavín – Malý Slavín 2×40,-
2. Vianočné stretnutie s jubilantami a partnermi 15.12. Rada Bratislava 150,-
1 Komentár
  • by Milan Sobek Odoslané 1. februára 2021 13:48

    Účtovníctvo je vedené prehľadne formou Jednoduchého účtovníctva, bežný účet a stav pokladne bol vždy predmetom rokovaní rady. Výdaje boli odsúhlasené Radou združenia. Všetky drobné výdaje boli podložené potvrdenkami. Dotácie, granty, dary, iné príjmy boli dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými predpismi. Finančné odmeny udelené neboli. Moje zistenia potvrdzujú stav prednesený v Správe o hospodárení združenia.

Komentáre sú uzavreté.

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom