Vojenský veterán Bratislava kapitána Jána Francisciho
OSLAVY DŇA DELOSTRELECTVA A RAKETOVÉHO VOJSKA

Vážené dámy, vážení páni, priatelia delostrelci.

Chcem sa naspäť vrátiť k nášmu významnému dňu, Dňu delostrelectva a raketového vojska.
15.1.2020 sme si v Trenčíne pripomenuli 75. výročie bitky u Jasla a oslávili sme Deň delostrelectva a raketového vojska, ktorý je takýmto významným dňom delostrelcov od roku 1949. Táto bitka o mesto Jaslo sa začala 15.1.1945 o 8,45. Delostrelci začali palebnú prípravu, ktorá nepretržite trvala 65 minút. Bolo to z historického hľadiska najväčšie vystúpenie československého delostrelectva v priebehu 2. svetovej vojny.
Táto skutočne veľkolepá oslava sa uskutočnila z iniciatívy N GŠ OS SR a delostrelcov generálneho štábu, delostreleckých útvarov. Hlavným organizátorom a garantom tejto akcie bol koordinátor palebnej podpory, náčelník delostrelectva OS SR plukovník Ing. Pavol BARANČÍK. Nemu patrí vďaka a uznanie, že sa táto akcia uskutočnila a že mala vysokú úroveň.

IMG_1470.jpg
IMG_1486.jpg
IMG_1500.jpg
IMG_1506.jpg
IMG_1530.jpg
IMG_1552.jpg
IMG_1558.jpg
IMG_1575.jpg
IMG_1577.jpg
IMG_1580.jpg
IMG_1585.jpg
IMG_1623.jpg
IMG_1624.jpg

Po nástupe delostrelcov, prinesení štátnej vlajky SR zazneli tóny slovenskej hymny. Pri nej sa ukázali naši delostrelci a  vypálili delostrelecké salvy na jej počesť a na počesť tohto nástupu pri tejto slávnostnej príležitosti.
Po tomto slávnostnom ceremoniáli bol vyhlásený rozkaz Náčelníka generálneho štábu Ozbrojených síl SR ku Dňu delostrelectva a raketového vojska. Po vyhlásení rozkazu N GŠ OS SR, zástupca veliteľa pozemných síl brig. gen. MICHALKO predniesol slávnostný príhovor k príslušníkom delostreleckých útvarov a potom nasledoval pozdravný príhovor za Českú a Slovenskú obec delostreleckú (ČASOD). Následne boli vyhlásené rozkazy MO SR a N GŠ OS SR o udelení ocenení a vyznamenaní príslušníkom delostreleckých útvarov a vyznamenania boli udelené aj delostrelcom – dôchodcom. Po ukončení tohto slávnostného aktu sa účastníci osláv premiestnili do Posádkového domu, kde sa uskutočnil slávnostný seminár.
Na začiatok seminára mal príhovor prezident Českej a Slovenskej obce delostreleckej plukovník v. v. Ing. Jozef KAVECKÝ, ktorý pripomenul niektoré okolnosti činnosti delostrelectva, dôvody vzniku a činnosť združenia ČASOD. Na záver bolo ČASOD udelených 15 krížov rytiera delostrelectva príslušníkom Ozbrojených síl SR. Pasovanie za rytiera delostrelectva vykonal čestný prezident ČASOD gen. mjr. v. v. Dušan HUMENÝ a diplom „SIGILLUM MAGNUM“ odovzdal prezident ČASOD plk. v. v. Ing. Jozef KAVECKÝ.

Po príchode Náčelníka generálneho štábu OS SR gen. Ing. Daniela ZMEKA si účastníci tohto seminára vypočuli jeho pozdravný príhovor. V ňom vyzdvihol skutočnosť, že delostrelci patria k významnému druhu vojska. Pripomenul aj isté oslabenie vážnosti nášho druhu vojska a vyzdvihol napredovanie a výborné plnenie úloh delostreleckými veliteľmi a príslušníkmi delostreleckých útvarov. Na záver N GŠ OS SR udelil pamätnú plaketu ČASOD a Cechu puškárov a delostrelcov.

Potom nasledovala prednáška doc. Jozefa BYSTRICKÉHO o historických udalostiach pri oslobodzovaní poľského mesta Jaslo, ktorá bola vlastne tou udalosťou, kde sa vyznamenali československí delostrelci.

O povojnovom vývoji československého delostrelectva, jeho organizácii, výzbroji a personálnom obsadení predniesol prednášku gen. mjr. v. v. Ing. Dušan HUMENÝ. Okrem toho, že hovoril o československom delostrelectve, veľkú pozornosť venoval aj delostrelectvu OS SR. Venoval sa aj možnému vývoju delostreleckých zbraní a možnej organizačnej štruktúre delostrelectva GŠ OS SR.   

Je nutné pripomenúť, že pred nástupom sa na námestí a v jeho okolí stretla početná skupina delostrelcov – dôchodcov. Boli to radostné stretnutia, veď niektorí sa nevideli niekoľko desiatok rokov a za tú dobu sa človek poriadne zmení. Aj sme si museli pripomenúť mená, aby sme nadviazali na spomienky niekdajších rokov strávených u delostreleckých a raketových útvarov. S potešením môžeme konštatovať, že táto akcia pritiahla veľa niekdajších výborných delostrelcov, veliteľov, technikov, pedagógov, učiteľov a iných delostreleckých odborníkov a „rakeťákov“, ktorí sa mali o čom porozprávať. Po výbornom možno „delostreleckom guláši“ sme sa spokojní rozchádzali s vierou, že sa ešte pri podobných akciách stretneme.

Úprimné poďakovanie patrí plk. Ing. Pavlovi BARANČÍKOVI a ostatným delostrelcom delostreleckých útvarov za to, že pripravili a uskutočnili takúto veľkolepú akciu, ktorá uspokojila všetky delostrelecké duše.

                                                                                                                                     Prezident Českej a Slovenskej obce delostreleckej
                                                                                                                                                  plukovník v. v. Ing. Jozef KAVECKÝ

Foto: plk. v. v. Ing. Ivan KVAČKAJ

1 Komentár
  • by Kvačkaj ivan Odoslané 19. januára 2020 17:13

    Áno, bola to výborná akcia, ktorá bola organizovaná hlavne plk. BARANČÍKOM, súčasným šéfom delostrelectva OS SR. Tie stretnutia delostrelcov, ale aj iných odbornosti, ako napr. mojej tylovej, dnes vraj logistiky, boli mimoriadne úprimne a veselé… Starší chlapi mali o čom hovoriť. Dobre bolo aj pripomenutie si histórie bojov pri mestečku Jaslo z úst historika plk. v. v. Bystrickeho, Humenného, ako aj vystúpenie gen. Zmeka. Škoda, že tam nebolo viac mládeže… Lebo história jej chyba… Možno bude treba nad tým porozmýšľať pripadne aj iné drobnosti. Takže osobne ďakujem všetkým, čo túto akciu pripravili, ale aj tým, ktorí sa jej zúčastnili. Vrátane Cechu puškárov a delostrelcov, kde sú aj členovia Veterána, vrátane mňa. Som rád, že fotky ukázali podstatne časti osláv. Možno to bude aj v budúcnosti, i keď… Sláva večná delostrelcov…

Komentáre sú uzavreté.

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom