Vojenský veterán Bratislava kapitána Jána Francisciho
Dátum začatia správneho konania

V prípadoch kedy si Sociálna poisťovňa a VÚSZ (sociálny orgán ministerstva) prehadzovali žiadosť poberateľa pôvodne výsluhového príspevku (príspevku za službu) o priznanie (prepočet) starobného dôchodku je dôležitý dátum začatia správneho konania. V našom prípade si výsluhový dôchodca požiadal Sociálnu poisťovňu o prepočet už poberaného starobného dôchodku. Sociálna poisťovňa zistila, že priznala starobný dôchodok bez právneho dôvodu a nastal pingpong. Sociálna poisťovňa podľa rozsudku krajského súdu postúpila jeho žiadosť o prepočet v roku 2014 sociálnemu orgánu Ministerstva vnútra. Túto žiadosť sociálny orgán MV SR vrátil späť Sociálnej poisťovne s tvrdením domnelej nepríslušnosti k rozhodnutiu. Druhé kolo (SP, MV SR a súd) pokračovalo v roku 2017, keď Sociálna poisťovňa vydala rozhodnutie o odňatí starobného dôchodku.

Sociálny orgán MV SR potom si vyžiadal od SP podklady a poistné a zvýšil poberanú dávku za dobu poistenia po 1.1.2004 a to 3 roky spätne, ale len od roku 2017.

Až Najvyšší súd SR (7 Sžsk/3/2020) rozhodol, že dátum začatia správneho konania mal byť stanovený už od roku 2014, kedy prvýkrát Sociálna poisťovňa postúpila žiadosť o prepočet na sociálny orgán MV SR. Navyše NS SR sa v rozsudku vyjadril, že ak MV SR malo iný právny názor na svoju príslušnosť vo veci, malo to posúdiť ako negatívny kompetenčný konflikt.

Takže je vidieť, že je rozdiel v posudzovaní dátumu začatia správneho konania čo môže mať za následok, že Vám dávku zvýšia spätne nie za 3 roky ale za 6 rokov.

Z praxe poznám niekoľko prípadov, kde si navzájom Sociálna poisťovňa a VÚSZ (sociálny orgán ministerstva) celé roky niekoľkokrát vracali žiadosť výsluhového dôchodcu. Tu by som odporučil preveriť pri spätnom priznaní (zvýšení) dávky správnosť dátumu začatia správneho konania, čo môže mať za následok zvýšenie sumy, ktorú už obdržal výsluhový dôchodca.

Autor komentára pôsobí ako odborný konzultant pre Advokátsku kanceláriu JUDr.  Július Jánošík v Bratislave.

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom