Vojenský veterán Bratislava kapitána Jána Francisciho
BOLI SME PRI TOM
26. október 2018 – oslavy štátneho sviatku Rakúskej republiky, našej susednej a spriatelenej krajiny

Hlavné mesto VIEDEŇ – patrilo všetkým Viedenčanom, ktorí prišli na oslavy, spojené s výstavou bojovej techniky Rakúskej armády – BUNDESHEER. Na pozvanie našej družobnej organizácie sa osláv zúčastnila delegácia občianskeho združenia VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA, ktorú viedol predseda plk. v.v. Ing. L. BALLA, členmi boli mjr. v.v. Ing. Š. POMSAHÁR, plk. v.v. Ing. I. KVAČKAJ, plk. v.v. Ing. F. KAVECKÝ, pplk. v.v. Bc. Tibor Pastucha, mjr. v.v. RSDr. Štefan Škrabák a p. Dunajský.

Veliteľka tanku s predsedom o.z. VVB plk. v.v. Ing. Ladislavom Ballom

Delegáciu privítal mladý nadporučík Dr. Joachym KUNST, príslušník Rakúskej armády, ktorý má za manželku peknú slovenku z Bratislavy. Členovia nášho združenia prechádzali hodiny ulicami centra hlavného mesta Rakúska, Viedňou. Tu totiž bola rozmiestnená bojová i nebojová technika, ktorú si v slnečný jesenný deň prehliadali tisícky ľudí všetkých vekových kategórií. Okrem bojovej techniky bola v uliciach i technika, ktorá zabezpečuje jej činnosť a najdôležitejší faktor – ľudia v rovnošatách, ktorí sa venovali záujemcom a malým deťom. Práve tie, ako aj naše deti, mali radosť z vojakov a liezli po technike, maskovali sa, držali zbrane akoby na streľbách, ich veselé oči svojich vojakov obdivovali a prejavovali im úctu. Chôdza ulicami mesta síce našich starších pánov unavila, ale tešili sa nielen z atmosféry v uliciach, ale aj z faktu, že rovnošata našich dvoch členov pútala pozornosť rakúšanov, ktorí oslavovali svoj štátny sviatok a svoju armádu. Tento fakt ma núti k myšlienke, že o rok by sa osláv mohlo zúčastniť viac našich členov a hlavne v rovnošatách našich ozbrojených síl a VOJENSKÉHO VETERÁNA BRATISLAVA. K perlám armády patria, ako u nás, tak aj v Rakúsku, ženy. A tých sme stretli veľa – pri modernej bojovej technike, pri letectve, keďže boli prítomné i bojové vrtuľníky, ale aj pri zdravotníckej službe.

W-3.jpg
W-10.jpg
W-8.jpg
W-9.jpg
W-7.jpg
W-2.jpg
W-6.jpg
W-4.jpg
W-5.jpg
W-1.jpg
W-11.jpg
W-13.jpg
IMG_6147.jpg
IMG_6167.jpg
IMG_6209.jpg
IMG_6211.jpg
IMG_6219.jpg
IMG_6230.jpg
IMG_6239.jpg
IMG_6250.jpg

Delegácia sa stretla a predseda diskutoval napr. s genpor. Mag. Franzom REISSNEROM,veliteľom pozemných síl, či plukovníkom Juergenom SCHLECHTEROM, CSE, veliteľom CBRN obrany a veliteľom CBRN obrannej školy. Predseda predstavil našich členov a informoval o činnosti a poslaní občianskeho združenia. Na druhej strane sme sa dozvedeli o ich práci, o ich výcviku. „Dnešné oslavy sú pre nás významné v tom, že sme medzi ľuďmi, našimi občanmi, ktorých vieme brániť a oni nás podporujú. Veď to vidíte aj na vlastné oči, akí sú s nami spokojní“ uzavrel s úsmevom rozhovory plk. J. SCHLECHTER.

Pri prehliadke a chodení ulicami centra mesta som sa stretol s mladou slovensky hovoriacou rodinkou, ktorá býva vo Viedni. „Osláv sa zúčastňujeme už niekoľko rokov a vždy skončíme pri vojakoch. Tu je to oveľa lepšie, pretože je technika na voľnom priestranstve a je cítiť okolo seba bezpečnosť. To sa nedá opísať“, zdôraznil slovenský otecko Ladislav so svojou dcérkou Zuzkou na pleciach pri jednom z moderných tankov.

Blížil sa záver prehliadky techniky i záver osláv v uliciach Viedne. Technika i materiál sa balili a my sme nabrali azimut klubu našich partnerov a rakúskych kolegov. V ich klube totiž predseda plk. BIRKNER pri príležitosti Dňa Rakúskej armády udeľoval medaily a kríže svojim aktívnym členom, ale aj mladým rakúskym dôstojníkom, ktorí ešte aktívne pôsobia v armáde. Predseda o.z. VVB plk. v.v. Ing. L. BALLA súčasne odovzdal pozvanie rakúskym kolegom na oslavy 100. výročia ukončenia 1. svetovej vojny 11.11.2018 v Bratislave, v priestoroch Vojnového cintorína Petržalka – Kopčany. 

Text a foto – plk. v.v. Ing. I. Kvačkaj – hovorca o.z. VVB

 

2 Komentáre
  • by Štefan Chňapek Odoslané 31. októbra 2018 15:06

    Škoda že som sa toho nemohol zúčastniť, snáď na budúci rok nás pôjde viac, ako tento rok.
    Štefan

  • by Stanislav Odoslané 2. novembra 2018 9:46

    Vážení kolegovia, gratulujem Vám k úspešnému rozvoju vzťahov so zahraničím.
    Stanislav

Komentáre sú uzavreté.

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom