Vojenský veterán Bratislava kapitána Jána Francisciho
ROKOVANIE RADY VVB V OKTÓBRI
P1000217-e1570814946814.jpg
P1000218-e1570814975590.jpg
P1000219-e1570815010735.jpg

Dňa 7. októbra sa uskutočnilo rokovanie Rady VVB podľa schváleného programu. Členovia Rady o. z. VVB vyhodnotili účasť na akciách podľa schváleného plánu: Pán Štefan Chňapek informoval prítomných, že od poslednej RVVB bola podaná prihláška za...

viac
Rokovanie Rady VVB v septembri
P1000205.jpg
P1000208.jpg
P1000209.jpg
P1000210.jpg
P1000211.jpg

Dňa 9. septembra sa uskutočnilo rokovanie Rady VVB podľa schváleného programu. Členovia Rady o.z. VVB vyhodnotili účasť na akciách podľa schváleného plánu: Predseda RVVB p. Balla skonštatoval, že úlohy, ktoré boli plánované v uplynulom období...

viac
Rokovanie Rady VVB v auguste
IMG_20190812_150011.jpg
IMG_20190812_150017.jpg
IMG_20190812_150025.jpg
IMG_20190812_150027.jpg
IMG_20190812_150030.jpg

Dňa 12. augusta sa uskutočnilo po letnej prestávke 41. rokovanie Rady VVB, ktoré prebehlo podľa schváleného programu: Členovia Rady o.z. VVB vyhodnotili účasť na akciách podľa schváleného plánu a medzi najvýznamnejšie patrili: Košariská –...

viac
Nevalorizácia na súde

Vážení kolegovia, dovoľte mi sa podeliť s Vami s priebehom pojednávania na Okresnom súde Bratislava 1. Na pojednávaní predniesol svoj názor právny zástupca žalobcu, ktorý zdôraznil fakt, že zásah do valorizácie nebol vykonaný z dôvodov...

viac
Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom