Vojenský veterán Bratislava kapitána Jána Francisciho
56.zasadnutie rady VVB
56.zasadnutie rady VVB

56.zasadnutie rady VVB

Podľa plánu činnosti dňa 11.10.2021 pod vedením predsedu zasadala rada VVB a zaoberala sa s týmito otázkami:

  1. Bol prijatý za člena ďalší záujemca
  2. Rada vyhodnotila splnenie úloh od posledného zasadnutia, zvlášť sa zaoberala s valným zhromaždením, kde skonštatovala , že toto bolo na vysokej úrovni pripravené a zabezpečené. Predseda sa poďakoval všetkým , ktorí sa podielali na tejto akcii.

V súvislosti s odovzdávaním medailí za členstvo rada rozhodla, že tím ktorí z rôznych dôvodov nemohli byť prítomní na valnom zhromaždení sa medaila odovzdá na najbližšom zasadnutí rady na posádkovom klube dňa 8.11.2021 , kde budú pozvaní a tím ktorí sa nebudú môcť zúčastniť ani tam, tak sa im zašle medaila poštou. Týka sa to hlavne našich členov na východnom a severnom Slovensku

Ďalej rada vyhodnotila aj splnenie úloh v súvislosti podpísaním memoranda o spolupráci 8 stavovských organizácii, ktoré sa vykoná dňa 9.11.2021 na posádkovom klube.

Rada s poďakovaním skonštatovala pridelenie dotácie od BSK

3 .Ďalej sa rada zaoberala s prípravou spomienkovej akcie „Deň vojnových veteránov“, ktoré je závislé od pandemickej situácie ako aj s       organizačným zabezpečením slávnostného podpisu memoranda o spolupráci.

Pridaj komentár

Tvoj e-mail nebude zverejnený. Hviezdičkou označené polia sú povinné.

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom