Vojenský veterán Bratislava kapitána Jána Francisciho
48. zasadanie Rady VVB

Konečne nastali podmienky, vhodný čas a možnosť zorganizovať 48. zasadanie Rady nášho občianskeho združenia, ktoré sa uskutočnilo 9. 6. 2020.

IMG_20200608_145357.jpg
IMG_20200608_145407.jpg
IMG_20200608_145509.jpg
IMG_20200608_145512.jpg
IMG_20200608_145535.jpg
IMG_20200608_145541.jpg
IMG_20200608_145553.jpg
IMG_20200608_145556.jpg
IMG_20200608_145602.jpg
IMG_20200608_145607.jpg
IMG_20200608_145618.jpg
P1000292.jpg
P1000293.jpg
P1000294.jpg
P1000295.jpg
P1000296.jpg

Rokovanie prebehlo operatívne v provizórnych podmienkach na terase reštaurácie na Košickej ulici. Všetci členovia Rady sme sa tešili na zasadanie a konečne sme v zdraví stretli.

Rada vyhodnotila splnenie a nesplnenie úloh podľa Plánu činnosti na rok 2020. Prehodnotila niektoré úlohy a ich plnenie do konca roku 2020.

Rada sa rozhodla hlavnú úlohu roka – valné zhromaždenie uskutočniť v mesiaci október.

Rada sa dohodla o zriadení možnosti komunikovať na webovej stránke združenia v oblasti sociálnej starostlivosti a zabezpečenia výsluhových dôchodcov. Termín fungovania uvedenej možnosti bude včas všetkým členom oznámený.

Členovia Rady sú radi, že združenie môže postupne rozvíjať svoju činnosť a čo najskôr sa dostať z trojmesačného útlmu.

Pozdravujeme všetkých členov združenia a sympatizantov a tešíme sa na spoluprácu.

Autor: J. Kayser, Foto: Rada VVB

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom