Vojenský veterán Bratislava kapitána Jána Francisciho
SÚČINNOSTNÁ ZMLUVA
1a.jpg
14.jpg
11.jpg
9-1.jpg
4-1.jpg

Vojenský veterán Bratislava kpt. Jána Francisciho a Klub veteránov letiska Kuchyňa sú občianske združenia s právnou subjektivitou a s pravom uzatvoriť zmluvu o súčinnosti združení. Účelom súčinnosti je spolupráca, výmena skúseností a súčinnosť...

viac
Príjemné stretnutie

Pri príležitosti 30. výročia založenia klubu Kurilla Budokan bolo naše združenie pozvané 5. apríla 2019 o 10.00 hod na slávnostnú prezentáciu Súkromnej strednej odbornej školy ochrany osôb a majetku na Vranovskej ulici 4, v Bratislave rámci...

viac
Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom